Vilka är parter i ett brottmål?

Åklagaren är den som påstår och ska bevisa att någon har gjort sig skyldig till ett brott. Åklagaren representerar staten och inleder brottmålsprocessen genom att väcka åtal hos tingsrätten.
 
Den person som åklagaren påstår har gjort sig skyldig till ett brott kallas för tilltalad. I vissa fall har den tilltalade rätt till en offentlig försvarare. Om en tilltalad ska dömas för brott eller frikännas prövas oftast vid en rättegång på tingsrätten.
 
Den person som åklagaren påstår har blivit utsatt för ett brott kallas för målsägande. I vissa fall är även målsäganden part i brottmålet, bland annat om målsäganden begär skadestånd av den tilltalade. Målsäganden har under vissa omständigheter rätt till ett målsägandebiträde.