Vilka får offentlig försvarare?

Den som är anhållen eller häktad har alltid rätt till en offentlig försvarare. Likaså den som är misstänkt för ett brott som ger minst sex månaders fängelse.

Den som är under 18 år får nästan alltid offentlig försvarare.

I alla andra fall måste tingsrätten bedöma om det finns behov av en offentlig försvarare.

Den som är misstänkt för brott ska även få offentlig försvarare om det:

  • finns behov med hänsyn till utredningen om brottet,
  • finns risk för annat straff än böter eller villkorlig dom eller
  • om det finns särskilda skäl på grund av målet eller personliga förhållanden.

Den som inte får en offentlig försvarare kan alltid själv anlita en privat försvarare.

Kostnaden för denna betalar den misstänkte som huvudregel själv.