Vilket skadeståndsansvar har en hundägare för sin hund?

En hundägare har ett så kallat strikt skadeståndsansvar för sin hund. Det innebär att hundägaren ansvarar för alla skador som hunden orsakar på såväl människor som egendom. Det spelar ingen roll om hunden var kopplad eller lös. Ansvaret är mer långtgående än inom många andra skadeståndsrättsliga områden. Ägaren kan bli skyldig att betala skadestånd trots att ägaren varken har varit vårdslös eller haft avsikt (uppsåt) till att hunden ska orsaka någon skada.