Håll dig lugn och ring en registrator!

De flesta förknippar nog arbetet på en domstol med det som sker i en rättssal där en domare leder en förhandling och sedan avkunnar en dom. Men tittar man in bakom kulisserna så uppdagas det ett stort maskineri bakom domaren som möjliggör att arbetet i rättssalen kan bedrivas effektivt och rättssäkert. Vid tingsrätten arbetar nämligen flera andra yrkeskategorier än domare och de har en mängd olika funktioner. En av dessa inte så kända yrkeskategorier är våra registratorer. Det här blogginlägget ska handla om dem. 

Jag tror att det inte alls är så självklart för gemene man vad en registrator är eller gör, och därför är det roligt att få bringa lite ljus på en roll som till stor del arbetar i det dolda, men även kan utgöra tingsrättens ansikte utåt, säger Helena Marsten, chef för arkiv och registratur vid Södertörns tingsrätt.

En registrators arbetsdag

Vilka arbetsuppgifter en registrator har och hur en registrators arbetsdag kan se ut vid Södertörns tingsrätt tänkte vi därför ge lite mer klarhet i.

För att ta allt från början hamnar vi i de allmänna handlingarna som utgör den centrala delen av en registrators arbetsdag. Vad är då en allmän handling? En allmän handling är en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel. För att vara allmän ska handlingen dessutom förvaras hos en myndighet och anses inkommen till eller upprättad hos myndigheten och den ska därmed också registreras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Alla statliga och kommunala myndigheter håller sina handlingar ordnade i diarium och arkiv. Syftet med registreringen är att hålla ordning på myndighetens handlingar för att på så sätt kunna ge allmänheten möjlighet att ta del av de allmänna handlingarna i enlighet med offentlighetsprincipen.

Registratorns vardag består alltså bland annat av denna lagstadgade uppgift, att registrera allmänna handlingar som inkommit eller upprättats vid domstolen.

Så här behövs ett stort sinne för struktur, ordning och reda, konstaterar Helena Marsten.

Många mål, många mail och många telefonsamtal

Vid Södertörns tingsrätt arbetar sju registratorer som förra året registrerade ca. 20 000 mål och ärenden. För den som är snabb i huvudräkning innebär det ca 77 mål om dagen, baserat på fem dagars arbetsvecka. Dagligen hanterar registratorerna även myndighetens e-postlåda med ca 350–400 mail per dag som vidarebefordras till rätt mottagare eller besvaras direkt av registratorn. Det innebär ungefär ett mail i minuten som ska hanteras, så hamnar man efter så är det bara att jobba ikapp!

Registratorerna besvarar även samtal från polisen, åklagare och allmänheten där frågorna kan vara av mycket skiftande karaktär. Det kan bland annat röra sig om frågor om ansökningsavgifter, generella frågor om målhanteringen vid tingsrätten, vilken tid en viss förhandling börjar eller om en person finns i tingsrättens målhanteringssystem.

Den dagliga postöppningen sköts av registratorerna och alla inkommande handlingar gås igenom och stämplas med datum för att sedan sorteras eller registreras som nya mål och ärenden.

Många bollar i luften

Vi ber Anna Holmgren, som är en av registratorerna i Helenas grupp kortfattat beskriva sitt jobb och får ett blixtsnabbt svar tillbaka

Registratoryrket är verkligen mångfacetterat, det gäller att man gillar att ha många bollar i luften. Man blir sällan uttråkad för ingen dag är den andra lik och man lär sig något nytt varje dag. En del av arbetsuppgifterna är mer rutinbetonade medan andra uppgifter kräver en hel del kreativitet, tålamod och detektivarbete. Gillar man att lägga sista pusselbiten i ett 1000-bitars pussel så har man kommit rätt! säger Anna Holmgren med ett skratt.

Registratorn spelar en central roll för dokumenthanteringen och informationshanteringen vid Södertörns tingsrätt och liknelsen ” spindeln i nätet” som yrkesgruppen ofta beskrivs som stämmer mycket bra. Registratorn är närvarande när ett ärende startar, genom hanteringen av ärendet och även vid dess avslut på ett eller annat sätt. Det krävs att en registrator har god kännedom om tingsrättens samlade verksamhet men även om de myndigheter som vi arbetar i nära kontakt med.

Så oavsett om du befinner dig i eller utanför huset och har frågor om registrering av handlingar, allmänna handlingar i allmänhet eller vill ha information om mål och ärendens gång genom tingsrätten, så håll dig lugn, registratorn kommer att hjälpa dig!