Handläggarassistenter – positivt både för studenter och domstolen

handläggarassistentstudent

För ett drygt år sedan sökte domstolen handläggarassistenter. Tanken var att handläggarna skulle få avlastning med några av de dagliga sysslorna, däribland exempelvis att kontrollera delgivningar från parter och vittnen i våra mål och att svara på frågor i telefon. Domstolen vände sig till juridikstudenter och studenter på polisutbildningen i sin annons. En av studenterna som sökte tjänsten som handläggarassistent var Sara. Hur tycker hon att det har varit att arbeta som handläggarassistent och hur tycker Hobbe, en av våra handläggarchefer, att försöket med handläggarassistenter har fallit ut? Slutligen, vad säger Sofia? Hon är chefsrådman på Södertörns tingsrätt och eldsjäl i projektet med handläggarassistenter.

Att få ta del av praktiken samtidigt som man lär sig teorin på universitetet var lockande

Sara tycker att rollen som handäggarassisten har varit spännande eftersom hon som student kände ett behov av att få se hur det fungerar i verkligheten. Det var nyfikenheten på hur juridiken fungerar i praktiken som fick henne att söka. Dessutom attraherades hon av att tjänsten var väldigt flexibel och att den lätt skulle gå att anpassa efter studierna. När det har varit mycket att göra med studierna har hon kunnat arbeta mindre och när studierna har krävt mindre har hon i perioder kunnat arbeta mer.

Sara har arbetat på tingsrätten i lite drygt ett år och nu skriver hon sitt examensarbete om rättsinformatik, det rättsområde som undersöker relationen mellan juridik och IT. Under examensarbetet har hon ingen schemalagd undervisning och då passar det särskilt bra att kunna kombinera skrivandet med ett extraarbete på tingsrätten.

När Sara tänker tillbaka på tiden som handläggarassisten lyfter hon särskilt att det har varit så positivt att hon fått möjlighet att arbeta med så många olika yrkeskategorier på domstolen. Det ligger så klart i rollen att handläggarassistenten arbetar nära handläggarna. Men Sara upplever att hon också har arbetat väldigt nära de ordinarie domarna, fiskalerna som är domare under utbildning och notarierna. Arbetsdagarna har erbjudit stor variation.

– Ofta arbetar jag med delgivningar, svarar på frågor i telefon och lämnar ut allmänna handlingar. Just nu håller jag på med att skicka ut information om brukarundersökningar, vilket är en undersökning som Södertörns tingsrätt genomför om sitt bemötande. Vissa dagar får man svara på frågor från polis, åklagare och försvarsadvokater. Andra dagar är det frågor från vittnen, målsäganden och tilltalade, säger Sara.

Jag har lärt mig ett måls livscykel

Sara menar att hon verkligen har lärt sig ett måls livscykel. Från att en stämningsansökan kommer in till domstolen till att målet avslutas har Sara fått vara med. Hon vet hur en stämningsansökan ser ut, hur det går till att planera inför en huvudförhandling, vilka kontakter som behöver tas med parter och hon har fått en god inblick i olika frågor som rör rättssäkerhet.

Sara vill också särskilt lyfta fram att jobbet som handläggarassistent innehåller ett stort mått av utbildning för hennes egen del. Alla anställda, oavsett roll, har mer än gärna svarat på frågor.

– Som juriststudent är det extra roligt när man på lunchen kan fråga en domare om något man undrar över eller få höra deras åsikt när det gäller en aktuell händelse, menar Sara.

På många sätt är rollen som handläggarassisten perfekt för en juriststudent, enligt Sara. Hon har inte enbart fått en god inblick i vardagen på en domstol utan också fått insyn i vardagen för åklagare och advokater som kommer till domstolen. Variationen mellan de olika målen är stor och vissa dagar har hon arbetat med tvistemål och andra dagar med brottmål. Hon har fått en särskilt god inblick i vad notariernas arbete går ut på och för den som funderar över om det skulle vara en bra idé att söka en notarietjänst i framtiden kan tjänsten som handläggarassistent ge god vägledning. Den omständigheten att tjänsten så lätt går att kombinera med studier är också något som Sara särskilt vill lyfta fram. Erfarenheten från tingsrätten är något som Sara tror att hon kommer att ha nytta av när hon i framtiden väljer vad hon vill arbeta med. Om hon skulle söka en tjänst som tingsnotarie har hon värdefull kunskap med sig.

Det är roligt att välkomna den nya generationen på arbetsmarknaden

Hobbe arbetar som handläggarchef på den avdelning där Sara har arbetat. Han är precis lika nöjd som Sara. Han tycker att tanken med att avlasta handläggarna med enklare administration genom handläggarassistenter har fallit väl ut. Han lyfter också att det har varit särskilt roligt att få introducera en ny roll i verksamheten. Samarbetet med studenterna har också gett cheferna en möjlighet att möta den nya generationen på arbetsmarknaden. Han vet att många handläggarchefer har uppskattat studenternas nyfikenhet och vilja att snabbt komma in i arbetet. Studenterna har fått riktad utbildning inom några särskilda områden, exempelvis när det gäller att sköta utbetalningar efter beslut och kunna svara på frågor som ofta dyker upp i verksamheten.

– Handläggarassistenterna har gett oss de positiva effekter som vi ville komma åt. Deras arbete med att ansvara för delgivningar i alla mål har exempelvis lett till att vi har färre inställda förhandlingar. Under sommaren bidrog handläggarassistenterna dessutom till att det gick lättare att få ihop semesterplaneringen, avslutar Hobbe.

Projektet med handläggarassistenter fortsätter

De stora fördelarna med handläggarassistenter gör att Södertörns tingsrätt kommer att fortsätta att vända sig till studenter för att erbjuda dem extraarbete på domstolen. På många sätt har projektet varit en ”win-win” eftersom handläggarna har fått avlastning samtidigt som studenterna har fått arbetslivserfarenhet och större förståelse för arbetet på en domstol. En av eldsjälarna i projektet är Sofia som arbetar som chefsrådman på den avdelning där Sara har arbetat.

– Det känns väldigt positivt att handläggarna får hjälp med vissa arbetsuppgifter samtidigt som studenter från juristutbildningen och polisutbildningen får en möjlighet till inblick i det dagliga arbetet på tingsrätten. Eftersom jag är en av dem som tagit initiativ till projektet känns det förstås extra roligt att tingsrätten har valt att fortsätta med handläggarassistenter även kommande år, avslutar Sofia.

Vill du bli handläggarassisten på Södertörns tingsrätt?

Sök! Här finns vår annons: Handläggarassistenter till Södertörns tingsrätt – Sveriges Domstolar (jobbland.se)