Nu är det slut på notarietiden!

tingsnotarie noterie domstol jobb

När Domarbloggen träffade Felix senast hade han några månader kvar av sin notarietjänstgöring. Nu är han helt klar med tjänstgöringen. Hur ser han tillbaka på sin notarietid?

Lärorikt och utvecklande är det första som Felix kommer på. Han tycker att alla som har möjligheten ska ta chansen att vara notarie. Felix vill särskilt framhålla att notarietjänstgöringen verkligen är något som man kan ha nytta av även om man inte ska arbeta som domare i framtiden. Felix själv kommer att arbeta med affärsjuridik men han kan se att han kommer att ha stor nytta av det han har lärt sig som notarie. Inte minst gör notarietiden att han kommer att känna sig trygg i domstolsmiljön när han arbetar som ombud och företräder klienter i domstol. Som notarie har han haft möjlighet att studera många olika ombud under alla de huvudförhandlingar som han har varit med på. Felix tycker att det är en fördel att ha fått erfarenhet av rättsprocessen från domstolens perspektiv. – Tack vare notarietiden kommer jag lättare kunna förhålla mig till domstolen och bli ett bättre ombud, påpekar Felix.

Inblick i rättsväsendet

– Som notarie får man en inblick i hur rättsväsendet fungerar, konstaterar Felix vidare. Genom notarietjänstgöring har han också fått större insikt om den viktiga samhällsfunktion som domstolarna har. Han har fått intryck av att de flesta parter som kommer till domstolen har respekt för domstolen och litar på att domaren är kompetent. – Det har känts väldigt positivt att uppleva att det finns förtroende för rättsväsendet och att de allra flesta verkar kunna acceptera det domstolen beslutar, tycker Felix.

Felix är särskilt intresserad av tvistemål men notarietjänstgöringen har gjort att han också har fått en hel del kunskap om brottmål. – På en så stor tingsrätt som Södertörn där det finns många stora brottmål får man som notarie också kunskap inom det området. Mycket av den grova brottsligheten i söderort som det skrivs om i tidningarna blir så småningom ett mål på Södertörns tingsrätt. Det har varit intressant och utmanande att få vara delaktig i större mål och att få hjälpa till med domskrivning, sammanfattar Felix. Bevisvärderingsfrågor har varit särskilt intressanta i brottmålen. När är det ställt utom rimligt tvivel att det gått till på det sätt som åklagaren påstår?
När det gäller tvistemålen har Felix varit särskilt intresserad av domstolens arbete med att få parterna att komma överens. – I många fall finns det mycket att vinna på att komma överens på ett tidigt stadium i en tvist, menar Felix. En överenskommelse kan ofta spara tid och pengar för de inblandade.

Minne för livet

Allt har naturligtvis inte enbart handlat om juridik utan notarietjänstgöringen har också varit en rolig tid socialt. Trots allvaret i domstolens arbete tycker Felix att Södertörns tingsrätt är en väldigt öppen och trevlig arbetsplats med mycket humor och värme. Han kommer bära med sig notarietiden som ett positivt minne för resten av livet. – Det jag särskilt kommer minnas från notarietiden är alla trevliga medarbetare. Det har varit inspirerande att få arbeta med så många kompetenta personer samtidigt som vi har haft väldigt roligt tillsammans, avslutar Felix.
Men nu är notarietiden slut för Felix del. Närmast väntar arbete på en affärsjuridisk byrå i Stockholm. Han ser dock fram emot att komma tillbaka till tingsrätten i egenskap av ombud.