Ordningsregler i rättssalen

ordningrättssaluppförande

Det här är ett första debattinlägg i en serie av kommande inlägg som kommer att handla om beteende- och lämplighetsfrågor i rättssalen, det vill säga vad man får och vad man inte får göra i en rättssal, i tingsrättens lokaler och i rollen som domare.
Några exempel på ordningsregler
Det är ordföranden som ansvarar för att hålla ordning i rättssalen. Om någon stör förhandlingen eller på annat sätt uppträder olämpligt kan ordföranden utvisa personen från salen. Här nedan följder några punkter på saker som kan vara direkt olämpligt att göra i en rättssal.

  • Att använda mobiltelefon under förhandling, även på ljudlöst eftersom mobilen kan störa tekniken
  • Att ta bilder eller filmer
  • Att ha med sig kaffekoppar, mat eller annat som man äter på
  • Att ge ifrån sig ljud eller gester som kan vara uttryck för irritation, sympati, medhåll eller protest
  • Att prata i munnen på någon annan. Ordföranden delar ut ordet så att alla som ska komma till tals ska få chansen.

Varför har vi regler och förväntningar på vad som är lämpligt respektive olämpligt att göra i en rättssal?

Detta har flera anledningar. Många av de personer som kommer till tingsrätten är i en utsatt situation på något sätt. Antingen är de misstänkta och anklagade för att ha begått brott och riskerar att få ett straff eller så har de själva drabbats av ett brott. Kanske har någon fått fysiska eller psykiska skador och besvär eller fått sin egendom skadad eller förstörd. Sen kan det också röra sig om personer som tvistar med varandra eller med företag. Det kan handla om pengalån som inte betalats tillbaka, skador på hus och lägenheter, avtalsbrott och skadestånd. Oftast är man kanske besviken på motparten eller känner sig lurad. Det kan också handla om föräldrar som inte kommer överens om hur vårdnaden om deras gemensamma barn ska se ut eller bråkar om var barnet ska bo och hur och i vilken omfattning barnet ska umgås med föräldrarna. Mitt i allt detta kommer vittnen in, det vill säga personer som sett eller hört något. De kallas till domstolen för att lämna sina uppgifter. För många av dem är det första gången de kommer till en domstol, en miljö som är helt främmande för dem.

rättssal

Som ni förstår, det är alltså mycket känslor bland annat nervositet, förväntningar, frustration, spänningar och ibland rädsla som dessa personer bär på när de kommer till en rättssal. De är på ett eller annat sätt i en utsatt situation. Mycket står på spel. Då är det jätteviktigt med en fungerande ordning för att dessa personer i rättssalen ska känna sig trygga så gott det går och under ordnade former kunna lägga fram sin bevisning och få komma till tals samt kunna förstå allt övrigt som sägs i rättssalen. Och kanske viktigast av allt, att de får ett rättvist och bra bemötande av domaren eller domarna som ska besluta i målet. För att detta ska fungera och fungera effektivt krävs regler och förväntningar på vad som är ok och inte ok i en rättssal.

Hur bör man uppföra sig i rättssalen?

I nästa inlägg kommer jag att beröra mer konkret vad som är lämpligt uppförande och vad som är olämpligt uppförande i rättssalen. Fram till dess får du som läsare väldigt gärna skicka dina frågor och funderingar till mig så kommer jag att besvara dessa i inläggen.
Ha det bäst!