Rollen som handläggare – många bollar i luften!

En tingsrätt som arbetsplats

En tingsrätt är en stor och komplex arbetsplats för en mängd olika yrkesgrupper som alla har skilda uppgifter. Vi som arbetar på en tingsrätt kommer i kontakt med en rad professionella aktörer, exempelvis advokater med olika specialiteter, åklagare och poliser. Samtidigt är tingsrätten också en plats där allmänheten, ibland för allra första gången, kommer i kontakt med rättsväsendet. Man kan komma som part, vittne, målsägande eller rent av själva som misstänkta för brott till domstolen.

Att arbeta som handläggare innebär att varje dag ha kontakt med alla dessa olika aktörer samtidigt som vi handläggare också har kontakt med diverse myndigheter utanför tingsrätten. Det kan vara en utredning från familjerätten som domaren behöver i ett familjemål eller en utredning från frivården som behövs för att bestämma straffet i ett brottmål. Handläggarna ser till att myndigheterna kommer in med de utredningar som behövs. Att likna handläggarrollen vid spindeln i nätet känns rimligt inser man snart, förutom att vi handläggare inte slukar vår fångst utan lämnar nätet så fort alla trådar är på plats.

Nätet vi handläggare spinner är avsett att föra det dagliga arbetet inom tingsrätten framåt och se till att alla har de underlag de behöver, att alla berörda parter vet när, var och hur. Efter det att en dom har meddelats är det också vår uppgift att se till att domen och handlingarna i målet hamnar där de ska vara. Parterna måste så klart få domen som berör dem, men det räcker inte med det. Kriminalvården behöver exempelvis få domar på fängelse från oss och överklagar en part en dom ser vi till att alla handlingar går vidare till hovrätten för en ny prövning.

Kommunikation

En stor del av arbetstiden handlar om kommunikation. På Södertörns tingsrätt, där jag arbetar, hanterar varje avdelning i snitt 3000 mail per månad, och utöver det kan varje handläggare få uppemot 500 egna mail per månad. Över 1000 inkommande samtal ska besvaras och hanteras av oss. Effektivitet och förmågan att hålla många bollar i luften är ett måste, samtidigt som noggrannhet och respekt för den enskilde individen är ledord.  Självklart måste jonglerandet med bollarna ske på ett rättssäkert sätt också.

Något av det mest givande med jobbet som handläggare är just kontakten med alla människor som strömmar genom tingsrätten varje dag. Att få insyn i hur processen går till genom kontakter med åklagare, poliser och advokater och genom det nära samarbetet med våra egna domare är fascinerande och utmanande. Att bemöta och vägleda målsägande, misstänkta, vittnen eller andra genom processen är minst lika stimulerande och utmanande. 

Domstolshandläggarens roll är att bemöta varje enskild person med respekt, tålamod och förståelse samtidigt som man ger en effektiv vägledning i hur processen fungerar. Varje samtal och möte med allmänheten är alltid det viktigaste, oavsett med vem samtalet förs, och oavsett hur mycket som väntar.

Pandemins effekter

Den rådande situationen med covid-19 ställer ytterligare krav på handläggarens kommunikation med tingsrättens samtliga brukare. Södertörns tingsrätt har blivit tvungen att snabbt anpassa sin verksamhet för att motverka spridningen av covid-19. Detta har självklart inneburit en stor förändring av typen av frågeställningar man som handläggare ska besvara från våra brukare.

Som domstolshandläggare är man med om väldigt varierande arbetsuppgifter och möten, vilket har varit både givande och kul. Jag har lärt mig enormt mycket på alla möjliga tänkbara plan! Och min fascination för rättsväsendet har nu lett till att jag är tjänstledig för att plugga juridik.