Södertörns tingsrätt startar en domarblogg!

domarbloggförtroende för rättsväsendetsamhällsdebatt

Vi på Södertörns tingsrätt vet att det finns ett stort intresse hos allmänheten för verksamheten i våra domstolar. Detta är inte konstigt då många brott, konflikter eller tvister i samhället på ett eller annat sätt hamnar i domstol. Verksamheten i domstolarna skildras i stor omfattning i media. För det mesta är dessa skildringar riktiga. Ibland saknar de dock viktiga nyanser eller detaljer som skulle kunna bidra till en bättre förståelse för hur verksamheten ser ut, till exempel varför vi dömt på ett visst sätt. Då och då händer det tyvärr också att rent felaktig information sprids både i traditionell media och på sociala medier.
Vi på Södertörns tingsrätt är angelägna om att allmänheten får korrekt information om hur vi hanterar målen och om vad vi grundar våra domar och beslut på. Tyvärr är det så att domare och andra anställda på domstolarna i förhållande till andra aktörer inom rättsväsendet inte är så aktiva i samhällsdebatten. Detta vill vi på Södertörns tingsrätt nu förändra. Därför har vi beslutat att starta en domarblogg här på vår hemsida.
På domarbloggen kommer både domare och andra personer som jobbar på eller kring domstolen att skriva inlägg. Vissa inlägg kommer att vara av mer informativ karaktär och handla om till exempel varför ungdomar döms till lägre straff än vuxna eller om hur man hjälper vittnen till rätta på domstolen. Andra inlägg kommer att vara mera personliga och kan ses som inlägg i samhällsdebatten ur ett domarperspektiv.
Vår förhoppning med domarbloggen är att öka såväl kunskapen om vår verksamhet som förtroendet för domstolarna. Vi hoppas att ni vill följa oss.