Umgänge med barn

barnumgängesrättumgängesstöd

Hur ser umgänget ut för barn som har skilda föräldrar?

Barn som bor tillsammans med en förälder (boendeföräldern) har rätt att umgås med den andre föräldern (umgängesföräldern). Oftast löser föräldrarna detta gemensamt och kommer överens om när barnet ska vara hos umgängesföräldern. Om föräldrarna inte kan komma överens kan umgängesföräldern begära att tingsrätten beslutar hur barnet ska umgås med den föräldern, både tillfälligt under den tid som tingsrättens mål pågår och slutligt i tingsrättens dom. Domen gäller sedan så länge inte föräldrarna är överens om något annat.
Det är barnets behov och barnets bästa som styr hur umgänget utformas. Det vanligaste är att barnet ”bor” hos umgängesföräldern regelbundet varannan vecka, till exempel onsdag till söndag, men det kan också vara så att barnet och umgängesföräldern bara umgås dagtid, utan övernattningar. I sällsynta fall kan det vara så att det är bäst för barnet att inte alls umgås med en förälder. Så kan det vara om barnet och/eller boendeföräldern till exempel utsatts för allvarliga övergrepp av umgängesföräldern eller om umgängesföräldern har ett allvarligt missbruk. Om barnet och umgängesföräldern med hänsyn till barnets bästa inte kan träffas fysiskt och umgås kan det vara så att umgänge kan ske på andra sätt, de kanske kan prata i telefon med varandra eller ha kontakt via Skype.

När bestämmer tingsrätten om umgängesstöd?

Ibland är det så att det gått lång tid sedan barnet och umgängesföräldern sågs. Det kan till och med vara så att de aldrig har träffats. Det kan också finnas andra skäl till att barnet och umgängesföräldern behöver bygga upp en relation innan de umgås på egen hand, till exempel tidigare missbruk hos föräldern. Då kan tingsrätten bestämma om tillfälligt umgänge med umgängesstöd.

Vad är umgängesstöd?

Umgängesstöd innebär att barnet och umgängesföräldern umgås några timmar, vanligtvis varannan helg, i en lokal som socialtjänstens familjerätt har tillgång till. I umgängeslokalen finns umgängesstödjare som är anställda av socialtjänsten. Umgängeslokalerna är särskilt anpassade till mindre barn och kommunerna använder sig ofta av öppna förskolors lokaler. Det vanliga är att umgängeslokalerna är öppna några timmar varannan helg. Umgängesstöd kostar ingenting för föräldrarna.

Vad händer efter tingsrättens beslut om umgängesstöd?

Innan umgänget kan påbörjas måste barnet vänjas in. Invänjningen innebär oftast att barnet och föräldrarna informeras muntligt av personal vid umgängeslokalen om hur umgängesstödet ska gå till och genom att barnet tillsammans med boendeföräldern besöker umgängeslokalen en eller flera gånger innan umgänget kommer igång. Ibland är det kö till umgängeslokalen. Det är mycket viktigt att boendeföräldern på ett positivt sätt förbereder barnet inför umgänget för att det ska bli så bra som möjligt för barnet. Under själva umgänget umgås barnet och umgängesföräldern tillsammans med andra barn och föräldrar i lokalen. Ibland finns möjlighet att vara ute på en lekplats i anslutning till lokalen.
Umgängesföräldern kan ta med sig mat som kan ätas tillsammans med barnet. Umgängesstödjarna finns som stöd i lokalen men de är inga vakter som ska hindra att barnet till exempel förs bort. Om det finns en risk för att barnet förs bort är det inte lämpligt med umgängesstöd och tingsrätten ska inte besluta om umgängesstöd i sådana fall. Umgängesstödjarna kan inte heller kontrollera att umgängesföräldern inte är berusad eller har tagit droger. Däremot ska de givetvis stoppa ett umgängestillfälle om de uppfattar att umgängesföräldern är berusad eller drogad. Om det är tydligt att barnet inte mår bra av umgänget kan det också avbrytas. Tingsrätten brukar be om en rapport om hur umgänget har gått.

För vilka barn är umgängesstödet mest lämpligt?

Umgängesstöd är mest lämpligt för mindre barn, under cirka tio år, och är till för att barnet och umgängesföräldern under en begränsad tid under trygga former ska kunna bygga upp en relation så att de sedan kan umgås utan umgängesstöd. Kan man redan från början se att något vanligt umgänge inte kommer att kunna ske inom en rimlig tid är det inte lämpligt med umgängesstöd. Umgängesstöd är inte heller till för att lugna en allmänt orolig förälder eller för att ”prova” umgänge med en umgängesförälder som är olämplig på grund av aktivt missbruk, bortföranderisk, risk för övergrepp eller liknande. Däremot kan umgängesstöd bli aktuellt om umgängesföräldern tidigare varit olämplig av olika skäl men det finns anledning att tro att detta ändrats, till exempel för att föräldern nu genomgått behandling. Umgängesstödet pågår oftast under tiden målet handläggs vid tings-rätten och riktlinjen är att tingsrätten kan besluta om umgängesstöd i som längst ett år. Efter det är det meningen att ett ”vanligt” umgänge ska kunna ske.
Det viktigaste budskapet är att umgängesstöd är en viktig möjlighet för barn som har behov av det att under trygga former och under en begränsad tid träffa en förälder som de av olika orsaker behöver bygga en relation till.