Vad händer efter notarietiden? Malin vill bli konkursförvaltare

Med jämna mellanrum brukar Domarbloggen besöka tidigare notarier för att undersöka hur livet blev efter notarietiden. Nu har turen kommit till Malin Sanderson som var notarie vid Södertörns tingsrätt under perioden 2016­-2018 (med avbrott för föräldraledighet). Idag arbetar Malin med konkurser och processrätt på en medelstor affärsjuridisk byrå och hon har siktet inställt på att bli konkursförvaltare.

Varför blev det juridik?

Att det var just juridik som Malin skulle arbeta med bestämde hon när hon var 13 år och gick för att prata med studie- och yrkesvägledaren på skolan. När hon beskrev att hon ville ha flexibla arbetstider, roliga och utmanande arbetsuppgifter och dessutom en bra lön fick hon rådet att läsa juridik och så blev det också några år senare när Malin började sina juridikstudier på Örebro universitet. Hon visste egentligen ingenting om konkurser dessförinnan, men hon fick upp ögonen för rättsområdet redan under studietiden och hon valde sedan att också skriva sitt examenarbete inom området.

Varför ville Malin sitta ting?

Under tiden som Malin skrev sitt examensarbete praktiserade hon på en advokatbyrå och advokaterna på byrån gav henne rådet att sitta ting eftersom det var lärorikt. Direkt efter sin examen började Malin visserligen arbeta som ombud på en familjerättslig byrå, men hon hade inte övergett tanken på att sitta ting och så småningom gjorde hon slag i saken och sökte en notarietjänst.

– Det blev pinsamt att som ombud inte ha någon processerfarenhet. Jag tyckte till exempel att det var svårt att veta vilken sida jag skulle sitta på i salen och höll därför upp dörren för alla andra för att sedan sätta mig på den plats som var ledig. Jag tyckte dessutom många gånger att det var svårt att förstå vad ordföranden ville få fram när jag fick frågor. Då insåg jag att jag ville ha den ovärderliga erfarenhet man får av att sitta ting för att sedan kunna fortsätta att arbeta som ombud för parter i domstol. Samtidigt kände jag att jag ville lära mig mer om andra rättsområden och inte enbart hålla på med familjerätt i framtiden, förklarar Malin.

En lycklig slump

Malin sökte till Södertörns tingsrätt och det var en lycklig slump att hon under halva sin notarietjänstgöring fick vara på den avdelning på tingsrätten som svarar för konkurserna och på så sätt påmindes hon på nytt om hur roligt hon faktiskt tycker att det är att arbeta med just det här rättsområdet

När jag sökte ting bodde jag i Nyköping och sökte tingsrätter beroende på avstånd från Nyköping och jag visste egentligen inte så mycket om de olika tingsrätterna eller vad det innebar att sitta ting. Efter att ha arbetat på Södertörns tingsrätt och pratat med vänner som har varit notarie på andra domstolar har jag förstått att tingsrätten är relativt unik. Det är en modern arbetsplats som präglas av god stämning, trevliga kollegor och utvecklande och varierande arbetsuppgifter, berättar Malin.

Hon tycker att det är viktigt att se notarietiden som något roligt, lärorikt och utvecklande och att ta hjälp av andra notarier istället för att hetsa eller tävla mot varandra.

Det är kanske lätt för mig att säga eftersom jag inte var intresserad av att fortsätta på domarbanan men jag tror ändå att det är viktigt att ha det med sig. Jag upplevde att vissa nästan kunde skryta om hur sent de arbetat några kvällar eller att de behövt jobba på helgen och på så sätt göra andra notarier stressade. De två chefsrådmännen på mina avdelningar påtalade dock ofta att arbetet som notarie generellt ska kunna utföras under ordinarie arbetstid och det håller jag med om. Sen är det så att man som notarie har väldigt många trevliga kollegor och i perioder är det därför lätt att mingla bort några timmar då och då och då och den tiden kan givetvis behöva tas igen någon annan gång, fortsätter Malin.

Barn och karriär

Under notarietiden fick Malin också sitt första barn och hon tycker att det är viktigt att poängtera att det går alldeles utmärkt att kombinera notarietiden med att vara småbarnsförälder. Hon upplevde att kollegorna generellt var förstående kring situationen som småbarnsförälder och hon var inte den enda som arbetade som notarie och som också hade småbarn. – Det sköna med att arbeta som notarie när man har barn är att det alltid finns någon som kan hoppa in om man behöver ”vabba” eller åka hem med kort varsel, i synnerhet på en så stor tingsrätt som Södertörn, förklarar Malin som också vill påpeka att det dessutom går alldeles utmärkt att kombinera arbetet på en byrå med att ha småbarn. Hon och hennes man har flexibla arbetstider och brukar dela upp det så att en av dem lämnar på förskolan och den andra hämtar. Då kan den som lämnar på förskolan jobba lite längre på eftermiddagen och den som ska hämta kan börja jobba tidigare på morgonen.

Malin började arbeta på byrå direkt efter att hon var färdig med sin tingstjänstgöring. Eftersom hon inte var intresserad av att jobba sena kvällar och helger på bekostnad av sitt privatliv trodde hon att det skulle bli svårt att arbeta på en affärsjuridisk byrå i Stockholm, men en kollega som var notarie samtidigt som Malin och som också har barn hade redan börjat arbeta på byrån som skulle komma att bli Malins arbetsplats. Den tidigare kollegan försäkrade Malin om att det var möjligt att kombinera småbarn och arbete. Det fick Malin att våga chansa och hon upptäckte genast att inställningen och atmosfären på byrån var trevlig och sund.

Konkursförvaltare i framtiden

Malins framtidsplan är alltså att bli konkursförvaltare. I dag handlägger hon konkurser och utför det arbete som en konkursförvaltare gör, men hon har inte arbetat med konkurser tillräckligt länge för att själv få vara konkursförvaltare. Generellt krävs det att man har handlagt konkurser i fem år innan man kan bli förvaltare.

Majoriteten av de konkurser som Malin handlägger är konkurser i bolag men det är även en del privatpersoner som försätts i konkurs. Ibland har bolagsledningen redan haft kontakt med byrån som Malin arbetar på innan konkursbeslutet kommer från domstolen och då vet Malin och hennes kollegor att konkursen är på gång.  Men det kan också vara så att tingsrätten skickar ut ett förordnande att någon på byrån ska vara konkursförvaltare för ett okänt bolag.

När man får in en ny konkurs behöver man ägna sig åt lite detektivarbete för att hitta information om bolaget och kontaktuppgifter till ställföreträdarna för att få inledande och viktig information om bolaget. Exempelvis vill vi veta om det finns tillgångar, om det bedrivs någon verksamhet i nuläget eller om det finns anställda som inte har fått lön, förklarar Malin.

Ibland finns det inga tillgångar alls och ibland finns det tillgångar för många miljoner som ska tas om hand, värderas och säljas.  Dessa ska sedan förtecknas i en konkursbouppteckning som ges in till tingsrätten och Tillsynsmyndigheten i konkurser (TSM).  Bedrivs det verksamhet behöver vi snabbt bestämma om den ska drivas vidare i konkursboet eller inte. Det kan vara en hel del beslut som behöver fattas snabbt och ofta på bristfälligt underlag. Därefter syftar arbetet till att få till en så effektiv och förmånlig konkursavveckling som möjligt. Bokföring ska omhändertas och granskas och de tillgångar som finns ska säljas. Vi går igenom bankkontoutdrag och har löpande kontakt med ställföreträdare, borgenärer och anställda och ibland framställer vi krav och inleder processer avseende rättshandlingar som utförts innan konkursbeslutet. En stor del av kraven avser återvinning till konkursboet av betalningar som gjorts innan konkursbeslutet och som gynnar någon borgenär framför övriga borgenärer. Syftet är att avveckla verksamheten på det sätt som är mest förmånligt för borgenärskollektivet, det vill säga att få in så mycket pengar som möjligt till konkursboet, sammanfattar Malin.

När Malin funderar över vad det är som är så intressant med konkurser kommer hon fram till att hon tycker att det är variationen i arbetet som är roligast. Ingen konkurs är den andra helt lik och hon tycker att hon lär sig något nytt i nästan varje konkurs.

Man vet aldrig vad det är för konkurs som kommer in och jag har under mina 1,5 år bedrivit både klädesförsäljning, konsthall och glasmästeri. Det som gör arbetet med konkurser så intressant är kombinationen av dagar på kontoret och dagar då man istället är ute hos olika bolag, får driva verksamheter och träffa mycket folk med olika erfarenheter och från olika samhällsklasser samt att försöka få ut ett så stort värde som möjligt av något som vid en första anblick kan tyckas vara värdelöst, avslutar Malin.