Hjälp till föräldrar som inte kommer överens om barnen

Sara Rosén
2019-08-27
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Hjälp till föräldrar som inte kommer överens om barnen

Landets tingsrätter mottar varje år ett mycket stort antal mål som rör föräldrars tvist om gemensamma barn i fråga om vårdnad, boende och umgänge. Att inte komma överens om vad som ska gälla för barnet kan vara påfrestande för föräldrarna, men många gånger kommer också barnet att påverkas negativt av att föräldrarna inte kan enas. […]