Rollen som handledare för notarier

2020-12-01
på Södertörns Tingsrätt
Rollen som handledare för notarier

Jag heter Claudia Vadaszi och arbetar som domare vid tingsrätten sedan 2009. Under de senaste åren har jag haft förmånen att vara handledare för många notarier som har tjänstgjort på tingsrätten. I det här inlägget tänkte jag berätta lite närmare om en handledares roll och ansvar och ge en lite mer personlig bild av hur […]

Håll dig lugn och ring en registrator!

2020-11-24
på Södertörns Tingsrätt
Håll dig lugn och ring en registrator!

De flesta förknippar nog arbetet på en domstol med det som sker i en rättssal där en domare leder en förhandling och sedan avkunnar en dom. Men tittar man in bakom kulisserna så uppdagas det ett stort maskineri bakom domaren som möjliggör att arbetet i rättssalen kan bedrivas effektivt och rättssäkert. Vid tingsrätten arbetar nämligen […]

Målsägandebiträde

2020-11-17
på Södertörns Tingsrätt
Målsägandebiträde

Inledning Den som har begått ett brott har under vissa förhållanden rätt att få en offentlig försvarare, alltså en advokat som biträder och hjälper den misstänkte under rättegången. Hur förhåller det sig med brottsoffret?  Har ett brottsoffer möjlighet att på motsvarande sätt som en misstänkt få stöd under rättegången och i sådant fall under vilka […]

Rollen som handläggare – många bollar i luften!

2020-11-10
på Södertörns Tingsrätt
Rollen som handläggare – många bollar i luften!

En tingsrätt som arbetsplats En tingsrätt är en stor och komplex arbetsplats för en mängd olika yrkesgrupper som alla har skilda uppgifter. Vi som arbetar på en tingsrätt kommer i kontakt med en rad professionella aktörer, exempelvis advokater med olika specialiteter, åklagare och poliser. Samtidigt är tingsrätten också en plats där allmänheten, ibland för allra […]

Hur klär sig domare i svenska domstolar?

2020-11-03
på Södertörns Tingsrätt
Hur klär sig domare i svenska domstolar?

Det är inte ovanligt att folk som får veta att man är domare, frågar om man bär peruk eller domarkappa i förhandlingar. Svaret är nej. I Sverige bär inte domare peruk eller domarkappa. Hur klär sig domare i Sverige då? Klädkoden är vårdad klädsel Det finns ingen direkt uttalad klädkod för hur domare och nämndemän […]

Södertörns Tingsrätt har inlett ett projekt med avlastningssamtal

2020-10-28
på Södertörns Tingsrätt
Södertörns Tingsrätt har inlett ett projekt med avlastningssamtal

På initiativ från lagmannen Eva-Lena Norgren tillsattes det under förra hösten en projektgrupp som fick i uppgift att diskutera och ta fram ett upplägg för hur avlastningssamtal skulle kunna implementeras på Södertörns Tingsrätt. Som bakgrund till initiativet fanns en vilja att kunna agera mer proaktivt kring arbetsmiljöfrågor och i detta fall fånga behov i tid […]

Utredningar i familjemål

2020-10-20
på Södertörns Tingsrätt
Utredningar i familjemål

En stor del av de mål som handläggs vid tingsrätten utgörs av familjemålen, dvs. mål som handlar om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. Föräldrar som inte själva kan lösa dessa frågor om barnen kan vända sig till domstol som kan fatta beslut i frågorna. Domstolens uppgift är att fatta beslut i […]

Vilken påföljd ska väljas?

2020-10-13
på Södertörns Tingsrätt
Vilken påföljd ska väljas?

Vad har domstolen för hjälpmedel vid val av påföljd? Inledning I ett tidigare inlägg Dagsböter (2020-02-04) har konstaterats att vi i Sverige endast har två olika straff, nämligen fängelse eller böter. I ett annat inlägg Hur bestäms straffet? (2019-01-22) har frågan om hur domstolen bestämmer straffvärdet för olika brott behandlats, brott där straffskalan för brottet […]

Bevisbörda och beviskrav i tvistemål

2020-10-06
på Södertörns Tingsrätt
Bevisbörda och beviskrav i tvistemål

Inledning Tingsrätten hanterar olika typer av mål och ärenden. En vanligt förekommande sorts mål är dispositiva tvistemål. Dispositiva tvistemål är sådana tvistemål där parterna med rättslig verkan kan komma överens (ingå förlikning) om det som målet handlar om. Målen rör i regel – på ett eller annat sätt – tvister om pengar (krav på betalning). […]

Vad händer efter notarietiden? Malin vill bli konkursförvaltare

2020-09-30
på Södertörns Tingsrätt
Vad händer efter notarietiden? Malin vill bli konkursförvaltare

Med jämna mellanrum brukar Domarbloggen besöka tidigare notarier för att undersöka hur livet blev efter notarietiden. Nu har turen kommit till Malin Sanderson som var notarie vid Södertörns tingsrätt under perioden 2016­-2018 (med avbrott för föräldraledighet). Idag arbetar Malin med konkurser och processrätt på en medelstor affärsjuridisk byrå och hon har siktet inställt på att […]