Utredningar i familjemål

2020-10-20
på Södertörns Tingsrätt
Utredningar i familjemål

En stor del av de mål som handläggs vid tingsrätten utgörs av familjemålen, dvs. mål som handlar om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. Föräldrar som inte själva kan lösa dessa frågor om barnen kan vända sig till domstol som kan fatta beslut i frågorna. Domstolens uppgift är att fatta beslut i […]

Vilken påföljd ska väljas?

2020-10-13
på Södertörns Tingsrätt
Vilken påföljd ska väljas?

Vad har domstolen för hjälpmedel vid val av påföljd? Inledning I ett tidigare inlägg Dagsböter (2020-02-04) har konstaterats att vi i Sverige endast har två olika straff, nämligen fängelse eller böter. I ett annat inlägg Hur bestäms straffet? (2019-01-22) har frågan om hur domstolen bestämmer straffvärdet för olika brott behandlats, brott där straffskalan för brottet […]

Bevisbörda och beviskrav i tvistemål

2020-10-06
på Södertörns Tingsrätt
Bevisbörda och beviskrav i tvistemål

Inledning Tingsrätten hanterar olika typer av mål och ärenden. En vanligt förekommande sorts mål är dispositiva tvistemål. Dispositiva tvistemål är sådana tvistemål där parterna med rättslig verkan kan komma överens (ingå förlikning) om det som målet handlar om. Målen rör i regel – på ett eller annat sätt – tvister om pengar (krav på betalning). […]

Vad händer efter notarietiden? Malin vill bli konkursförvaltare

2020-09-30
på Södertörns Tingsrätt
Vad händer efter notarietiden? Malin vill bli konkursförvaltare

Med jämna mellanrum brukar Domarbloggen besöka tidigare notarier för att undersöka hur livet blev efter notarietiden. Nu har turen kommit till Malin Sanderson som var notarie vid Södertörns tingsrätt under perioden 2016­-2018 (med avbrott för föräldraledighet). Idag arbetar Malin med konkurser och processrätt på en medelstor affärsjuridisk byrå och hon har siktet inställt på att […]

Förundersökning – domare och åklagare

2020-09-22
på Södertörns Tingsrätt
Förundersökning – domare och åklagare

Inledning De allra flesta har hört eller läst ordet förundersökning, allt som oftast i samband med att ett brott har begåtts. Men vad är det egentligen? Vad är syftet med en förundersökning och vad leder den till? Vad gör egentligen en åklagare respektive en domare under förundersökningen? I det här inlägget kommer jag att försöka […]

Förlikning och medling i domstol

2020-09-09
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Förlikning och medling i domstol

Inledning Tingsrätterna hanterar som bekant olika typer av mål och ärenden. En sorts mål är brottmål. En annan sorts mål är tvistemål. Dessa brukar delas in i dispositiva tvistemål och indispositiva tvistemål (t.ex. familjemål). Dispositiva tvistemål är sådana där parterna med rättslig verkan kan komma överens (ingå förlikning) om det som målet handlar om. Målen […]

Rättegångsspel – ett sätt att förbereda sig för arbetslivet

2020-09-01
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Rättegångsspel – ett sätt att förbereda sig för arbetslivet

Så kallade “moot courts” och “mock trials” är vanligt förekommande utomlands och utgör ofta frivilliga eller obligatoriska inslag under juristutbildningen. Gemensamt för moot courts och mock trials är att det är fråga om rättegångsspel där deltagarna – ofta juriststudenter – tilldelas roller i fiktiva mål där de ges möjlighet att träna på juridisk argumentation och […]

Domare, åklagare, ombud – olika roller

2020-08-26
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , , ,
Domare, åklagare, ombud – olika roller

Inledning I svenska domstolar figurerar en lång rad aktörer som fyller olika funktioner i rättsprocessen. Vissa av dessa aktörer, exempelvis målsägandebiträden och försvarsadvokater, är relativt välbekanta för allmänheten. Motsatsvis vågar jag påstå att rekonstruktörer, boutredningsmän och rättshjälpsbiträden är figurer som är mindre kända utanför domstolarna. De flesta brukar dock ha hört talas om domare, åklagare […]

Nya regler för misskötsamhetshantering av villkorligt frigivna och ett förslag om ändrade regler för skyddstillsynsdömda

2020-08-18
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,

  Du som följer Domarbloggen har i tidigare inlägg kunnat läsa om vad det innebär att bli villkorligt frigiven från ett fängelsestraff http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/villkorlig-frigivning/, om påföljden skyddstillsyn http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/vad-ar-skyddstillsyn/ och om vad en Övervakningsnämnd gör http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/vad-gor-en-overvakningsnamnd/. Jag tänkte i det här inlägget berätta lite om de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli i år gällande […]

Barns rätt att uttrycka sin åsikt i vårdnadstvister

2020-05-26
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , , , ,
Barns rätt att uttrycka sin åsikt i vårdnadstvister

I januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. I artikel 12 står det att staten ska tillförsäkra barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. För det ändamålet ska barnet särskilt […]