Välkommen till Södertörns tingsrätt på studiebesök

2017-02-15
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

Lag och rätt ingår i samhällskunskap för eleverna i årskurs 7. Ämnet kan säkert kännas teoretiskt för eleverna. Därför är det förståeligt att man på skolorna tar hjälp i undervisningen av oss som arbetar i rättsväsendet. De flesta förhandlingar i en tingsrätt är ju offentliga. Därför kan man besöka vilken domstol som helst och gå […]

Tekniken har förändrat arbetet på domstolen

2017-02-08
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,

Åse Magnussen har arbetat inom domstolsvärlden sedan år 1993. På den tiden kallades hon för domstolsassistent och senare för domstolssekreterare, numera heter det handläggare. Sedan 2013 är Åse Magnussen dessutom chef för en grupp domstolshandläggare. Men det är inte bara titeln på arbetet som har förändrats utan mycket annat, tycker Åse Magnussen. Hon får medhåll […]

Kvalificerade tolkar ökar rättsäkerheten

2017-01-24
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

På Södertörns tingsrätt har vi dagligen rättegångar där det behövs tolk. För att vi ska vara säkra på att parterna förstår vad som sägs i rättegången och att vi har uppfattat dem rätt måste vi kunna lita på att tolkningen är korrekt. För att försäkra oss om att tolkningen håller en bra kvalitet strävar vi […]

När är bevisningen tillräcklig i brottmål?

2017-01-17
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,

Det här inlägget är en fortsättning på ett tidigare inlägg på domarbloggen [1] där jag gick igenom de allmänna utgångspunkterna för bevisvärdering i brottmål. Jag ska nu beröra två metoder för bevisvärdering som Högsta domstolen har anvisat, dels den metod som använts i det s.k. balkongmålet (NJA 2015 s 702 [2]), dels den metod som använts […]

Får man hjälpa flyktingar att fly?

2017-01-10
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , ,

Kriget i Syrien rasar för fullt och tycks nå nya ofattbara nivåer av mänskligt lidande för varje dag. I möjligaste mån försöker FN och andra organisationer att tillhandahålla humanitär hjälp på plats. Många människor flyr också från de krigsdrabbade områdena. Är det inte rimligt att hjälpa dessa flyktingar att söka asyl i Europa? Ett mål […]

Praxismöten – ett sätt att höja kvaliteten

2016-12-20
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

Praxismöten på Södertörns tingsrätt På Södertörns tingsrätt håller vi tre till fyra gånger om året praxismöten för alla jurister. Praxismötena är en del av tingsrättens ständigt pågående kvalitetsarbete. Mötet är ett forum där tingsrättens jurister träffas för att diskutera aktuella och för den dömande verksamheten praktiskt relevanta juridiska frågor. Det kan vara frågor som uppkommit […]

Vad gör en domstolsarkivarie?

2016-12-14
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

Då jag på till exempel en fest får frågan vad jag jobbar med och personen hör att man är arkivarie, ser denne ofta lite frågande ut i ansiktet och sedan är samtalet slut kring detta. Ibland – i regel lite senare på kvällen efter att vederbörande inmundigat en del dryck – får jag även frågan […]

Bevisvärderingen i brottmål, några reflexioner

2016-12-06
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

Det är oftast inte juridiken som är det svåraste när tingsrätten ska avgöra ett brottmål utan hur den bevisning som lagts fram i målet ska värderas. Utgångspunkten för domstolens prövning är åklagarens gärningsbeskrivning. Av 45 kap. 4 § första stycket 3 rättegångsbalken följer att åklagaren i stämningsansökan bl.a. ska uppge den brottsliga gärningen med uppgift […]

Kan domstolen strunta i lagen?

2016-11-29
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,

För några veckor sedan meddelades en dom vid Södertörns tingsrätt där en person som åtalats för att ha smitit från en trafikolycksplats frikändes trots att det var bevisat att han brutit mot lagen. Hur kan det vara så att den som bevisligen brutit mot svensk lag ändå frikänns? Måste inte domstolar döma enligt lagen? Svaret […]

Vad gör en övervakningsnämnd?

2016-11-22
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,

Övervakningsnämnden fattar beslut om personer som har dömts till skyddstillsyn eller som är villkorligt frigivna från fängelse. Nämnden fattar också beslut om personer som har fotboja (intensivövervakning) och har misskött den eller om dem som har misskött sin vårdvistelse eller utslussning i slutet av fängelsetiden. Det är säkert inte många som har hört talas om […]