Barns rätt att uttrycka sin åsikt i vårdnadstvister

2020-05-26
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , , , ,
Barns rätt att uttrycka sin åsikt i vårdnadstvister

I januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. I artikel 12 står det att staten ska tillförsäkra barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. För det ändamålet ska barnet särskilt […]

Skadestånd i brottmål

2020-05-19
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Skadestånd i brottmål

Måste man betala skadestånd om man döms för brott? Den som döms för brott kan i vissa fall behöva betala skadestånd till den som drabbats av brottet. För att bli skadeståndsskyldig krävs att man orsakat en skada. Skadeståndet ska som utgångspunkt ersätta den skada som uppstått. Som exempel kan nämnas en person som bryter sig […]

Nytt brott: Sabotage mot blåljusverksamhet

2020-05-12
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Nytt brott: Sabotage mot blåljusverksamhet

Sedan den 1 januari 2020 finns ett nytt brott till skydd för blåljusverksamhet, nämligen sabotage mot blåljusverksamhet. Det nya brottet är resultatet av en omfattande debatt om fenomenet med angrepp mot blåljuspersonal som försöker utföra sina uppdrag. Men vad innebär den nya lagstiftningen och vad är egentligen nytt med den? För att kunna besvara de […]

Vad menas egentligen med ”oaktsam våldtäkt”?

2020-05-05
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Vad menas egentligen med ”oaktsam våldtäkt”?

Inledning och slutsats Det nya brottet oaktsam våldtäkt infördes 2018. Namnet på det nya brottet är omdiskuterat. Det kan lätt missuppfattas och det händer också att personer gör sig lustiga över det. I detta blogginlägg ska jag försöka att översiktligt beskriva vad som gäller. Redan inledningsvis vill jag dock säga att kravet på oaktsamhet inte […]

EU:s jurister med känsla för språk

2020-04-28
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
EU:s jurister med känsla för språk

Jag heter Fredrika Blom och arbetar som tingsfiskal på Södertörns tingsrätt sedan drygt en månad tillbaka. Det betyder att jag är domare under utbildning. Jag har tidigare varit notarie här på tingsrätten. Min resa mellan notarietjänstgöring och domarutbildning har innehållit lite olika arbeten och studier, både i Sverige och internationellt. I detta inlägg tänkte jag […]

Förverkande av egendom – vad händer sen?

2020-04-21
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Förverkande av egendom – vad händer sen?

Inledning När tingsrätten meddelar dom i ett brottmål kan det framgå av domslutet att viss egendom ska förverkas. Det betyder att egendom som tillhör den tilltalade eller någon annan tas ifrån den personen för att istället tillfalla staten. Ett förverkandebeslut är inte ett straff (de enda straff som finns i det svenska rättssystemet är böter […]

Vad är skyddstillsyn?

2020-04-14
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Vad är skyddstillsyn?

I det här inlägget tänkte jag berätta lite om hur påföljden skyddstillsyn fungerar och beskriva några av de olika tilläggspåföljder som skyddstillsyn kan kombineras med.   Vad innebär det att dömas till skyddstillsyn? Skyddstillsyn är en påföljd som syftar till att minska risken för att den dömde fortsätter att begå brott. Den som döms till […]

Vad innebär det när domstolen hotar med stupstock?

2020-04-07
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Vad innebär det när domstolen hotar med stupstock?

Inledning I en historisk kontext är en stupstock en anordning där en person placerades eller kedjades fast som bestraffning för något som denne gjort. Stupstocken var vad man kan kalla ett skamstraff och placerades ofta på en offentlig plats för allmänhetens beskådan. Bestraffningsmetoden användes under medeltiden och fram till och med 1700-talet. Begreppet används fortfarande […]

Domstolen och COVID-19

2020-03-31
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , ,
Domstolen och COVID-19

COVID-19 sprider sig över världen och många länder är drabbade. Sverige är inget undantag. I många av våra grannländer har man vidtagit en rad åtgärder. För en dryg vecka sedan fick vi exempelvis höra att domstolarna i Norge stängt för allmänheten, att förhandlingar sker via videolänk i den mån det går och att brådskande mål […]

Ett fängelsestraff behöver inte alltid avtjänas i fängelse

2020-03-24
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Ett fängelsestraff behöver inte alltid avtjänas i fängelse

Tingsrätten dömer ut en mängd korta fängelsestraff på en eller ett par månader. I slutändan behöver dock inte alltid den som får ett fängelsestraff hamna i fängelse. Det finns nämligen en möjlighet för den som döms till högst sex månaders fängelse att ansöka om att få avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll. Något som […]