Domstolen och COVID-19

2020-03-31
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , ,
Domstolen och COVID-19

COVID-19 sprider sig över världen och många länder är drabbade. Sverige är inget undantag. I många av våra grannländer har man vidtagit en rad åtgärder. För en dryg vecka sedan fick vi exempelvis höra att domstolarna i Norge stängt för allmänheten, att förhandlingar sker via videolänk i den mån det går och att brådskande mål […]

Ett fängelsestraff behöver inte alltid avtjänas i fängelse

2020-03-24
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Ett fängelsestraff behöver inte alltid avtjänas i fängelse

Tingsrätten dömer ut en mängd korta fängelsestraff på en eller ett par månader. I slutändan behöver dock inte alltid den som får ett fängelsestraff hamna i fängelse. Det finns nämligen en möjlighet för den som döms till högst sex månaders fängelse att ansöka om att få avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll. Något som […]

Snabbare lagföring – hur har det gått?

2020-03-17
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Snabbare lagföring – hur har det gått?

I november 2019 skrev vi här på bloggen om projektet med snabbare lagföring som även Södertörns tingsrätt skulle bli en del av från och med i år (http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/snabbare-lagforing/) Vi utlovade då att under våren återkomma med en uppdatering om hur försöket har fallit ut för vår del. När försöket inleddes den 7 januari 2020 deltog […]

Några tankar om förlikning

2020-03-10
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Några tankar om förlikning

Enligt 42 kap 17 § rättegångsbalken ska domstolen verka för att två parter förliks eller på annat sätt träffar en samförståndslösning, om det inte är olämpligt med hänsyn till målets beskaffenhet eller övriga omständigheter. Vad som är intressant att notera är att domstolens skyldighet inte begränsar sig till dispositiva tvistemål som exempelvis kan handla om […]

Digitaliseringen av Sveriges Domstolar – var befinner vi oss?

2020-03-03
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , ,
Digitaliseringen av Sveriges Domstolar – var befinner vi oss?

Vi har tidigare berättat om vad som pågår när det gäller digitaliseringen av Sveriges Domstolar och vad vi ser framför oss när det gäller framtida stöd. Se också tidigare blogginlägg (http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/domarbloggen-om-digitalisering). Jag tänkte berätta om vad som hänt sedan sist och vilka större arbeten som nu pågår inom Sveriges Domstolar för att släppa pappershanteringen och […]

En fortkörning – vad händer sedan?

2020-02-25
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
En fortkörning – vad händer sedan?

Under 2019 återkallades 36 692 körkort i Sverige enligt siffror från Transportstyrelsen. En anledning till att en person får sitt körkort återkallat är att personen har gjort sig skyldig till fortkörning, vilket det här blogginlägget ska handla om. Den som gjort sig skyldig till fortkörning har kört i högre hastighet än vad hastighetsbegränsningen på aktuell […]

Intervju med Sveriges första döva nämndeman

2020-02-19
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Intervju med Sveriges första döva nämndeman

Isabel Engwall är den första döva nämndemannen i Sverige och eventuellt den första i Europa. Hon tjänstgör sedan årsskiftet här på Södertörns tingsrätt. I veckans inlägg på Domarbloggen publicerar vi en intervju med Isabel. Hej Isabel, vem är du? Berätta lite om dig själv Jag har min professionella bakgrund som konsult, arbetsmarknadskoordinator, försäljningsstrateg hos företag […]

Samhällstjänst

2020-02-12
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Samhällstjänst

Vad är samhällstjänst? Samhällstjänst är en påföljd för brott. Om någon döms för ett brott och straffet inte kan stanna vid böter, d.v.s. brottet är så allvarligt att det är på fängelsenivå, kan domstolen i vissa fall döma till samhällstjänst i stället. Samhällstjänst måste alltid kombineras med villkorlig dom eller skyddstillsyn. Samhällstjänst innebär att den […]

Dagsböter

2020-02-04
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Dagsböter

I vårt straffsystem finns bara två sorters straff, nämligen böter och fängelse. De påföljder som kan dömas ut för brott är däremot fler, nämligen villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård (rättspsykiatrisk vård, missbruksvård och de särskilda ungdomspåföljderna). Hur påföljdsbestämningen går till framgår av det tidigare inlägget Hur bestäms straffet, som du hittar här […]

Vad händer om jag ljuger i domstol?

2020-01-28
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Vad händer om jag ljuger i domstol?

Den här veckan kommer Domarbloggen att handla om vad som händer om man ljuger under ed i domstol (brottet mened) och varför nästan alla som döms för mened får fängelse. Straffbestämmelserna om mened finns i 15 kap. brottsbalken. Något kort om vittnesplikten Vittnesbevisning är ett vanligt och viktigt bevismedel som ofta har en avgörande betydelse […]