Kan domstolen strunta i lagen?

2016-11-29
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,

För några veckor sedan meddelades en dom vid Södertörns tingsrätt där en person som åtalats för att ha smitit från en trafikolycksplats frikändes trots att det var bevisat att han brutit mot lagen. Hur kan det vara så att den som bevisligen brutit mot svensk lag ändå frikänns? Måste inte domstolar döma enligt lagen? Svaret […]

Vad gör en övervakningsnämnd?

2016-11-22
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,

Övervakningsnämnden fattar beslut om personer som har dömts till skyddstillsyn eller som är villkorligt frigivna från fängelse. Nämnden fattar också beslut om personer som har fotboja (intensivövervakning) och har misskött den eller om dem som har misskött sin vårdvistelse eller utslussning i slutet av fängelsetiden. Det är säkert inte många som har hört talas om […]

Ordningsregler i rättssalen

2016-11-15
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,

Det här är ett första debattinlägg i en serie av kommande inlägg som kommer att handla om beteende- och lämplighetsfrågor i rättssalen, dvs. vad man får och vad man inte får göra i en rättssal, i tingsrättens lokaler och i rollen som domare. Några exempel på ordningsregler Det är ordföranden som ansvarar för att hålla […]

Varför får unga inte lika hårda straff som vuxna?

2016-11-08
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , , ,

Unga särbehandlas av rättsväsendet I Sverige finns det, liksom i många andra länder, en lång tradition och bred förankring när det gäller att särbehandla unga lagöverträdare i straffrättsligt hänseende. Detta gäller särskilt åldersgruppen 15–17 år, men också personer i åldern 18–20 år. Principen att unga lagöverträdare ska särbehandlas bygger på erfarenheten att straffrättsliga ingripanden måste […]

Finns det humanjuristdomare?

2016-11-02
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

Vad är humanjuridik? Ordet humanjuridik förekommer ofta i advokatsammanhang där vissa advokater uppger sig vara specialiserade på den typen av juridik. Vid universiteten finns numera också kurser i humanjuridik. Vad är då humanjuridik? Någon entydig definition är svår att hitta. Ett exempel på förklaring är ”vanliga människors” juridik. De advokater som specialiserar sig inom ämnet […]

Varför arbetar jag som domare och inte som åklagare?

2016-10-25
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,

Kai, kan du tänka dig att bli åklagare igen? Varför blev du domare? Det är frågor som kollegor och vänner har ställt till mig. Ibland har jag själv ställt mig frågan utan att kunna ge andra, eller mig själv ett bra svar. För den oinvigde kan man tro att jag blivit ombedd att skriva att […]

Vad händer i konkursärenden?

2016-10-19
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

En typ av ärenden som tingsrätten handlägger är konkurser. Alla har säkert hört talas om konkurs och vet lite grann om vad det innebär men många känner nog inte till hur ett konkursärende handläggs vid domstolen och vad som egentligen händer i en konkurs. Avsikten med den här texten är att översiktligt beskriva detta. Hur […]

Vad gör du som notarie på tingsrätten?

2016-10-12
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

Det är en fråga som jag ofta får när jag berättar att jag jobbar som notarie på Södertörns tingsrätt. Det är många som tror att notariejobbet, eller livet på domstolen i stort, är lite stelt, byråkratiskt och kanske till och med en smula ålderdomligt. Det var i alla fall vad jag trodde innan jag började […]

Vad tycker du om bemötandet på Södertörns tingsrätt?

2016-10-04
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

Det är en av de frågor vi under två veckor i oktober ställer till besökare på tingsrätten. De som får frågorna är vittnen, åtalade, brottsoffer och parter i t.ex. familjemål, som varit på en förhandling (dvs. en rättegång eller annat sammanträde) på tingsrätten. Vi som frågar arbetar alla på tingsrätten som handläggare, notarier, domare eller […]

Hemliga tvångsmedel i våra domstolar

2016-09-27
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

Att tingsrätten är den domstol som avgör om en person ska dömas för ett brott, bestämmer straff och eventuellt skadestånd, beslutar om skilsmässa och vårdnaden om barn samt dömer i olika tvister mellan enskilda, både personer och företag, det känner de allra flesta till. Säkert vet man också att det är domstolen som beslutar om […]