Ansvarsfrihetsgrunder, vad är det?

I svensk rätt finns det ett antal regler om ansvarsfrihet, dvs. regler som innebär att en person som begår en i och för sig straffbar handling inte kommer att dömas för handlingen eftersom en ansvarsfrihetsregel är tillämplig. Under två veckor kommer jag att skriva om ansvarsfrihetsgrunder och alldeles särskilt om rätten till självförsvar (nödvärnsrätten) och […]

Efter notarietiden – vad händer sedan?

2018-01-09
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , , , ,
Efter notarietiden – vad händer sedan?

I veckans blogginlägg träffar jag tre unga kvinnliga jurister som är mot slutet av sin notarieanställning eller precis har avslutat den. De heter Martina Raadik, Katarina Engström och Anna Sjölund. De har alla tre läst juridik vid Stockholms universitet. Två av dem, Katarina och Martina, var till och med kurskamrater under utbildningen. De trivdes samtliga […]

Expeditionsvakt – ett arbete för den som gillar att ha många bollar i luften

2017-12-12
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , ,

I veckans blogginlägg träffar jag service- och säkerhetschefen Åsa Sandström och två av tingsrättens expeditionsvakter, Jimmy Andeblom och Carl Oscarsson. Vi börjar väl där alla våra besök börjar, nämligen i säkerhetskontrollen! Säkerhetskontrollen De första representanterna för tingsrätten som en besökare möter är våra expeditionsvakter. Besökaren träffar dem inledningsvis i vår säkerhetskontroll. Syftet med säkerhetskontrollen är […]

Allt fler och allt större rättegångar

2017-12-05
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Allt fler och allt större rättegångar

De flesta rättegångar (huvudförhandlingar) som tingsrätten håller i brottmål är relativt korta. De tar en eller två timmar att genomföra och därefter avkunnar domstolen domen muntligt. Domstolen kan också välja att meddela en s.k. kanslidom, vilket innebär att domen skickas till parterna någon vecka senare. Under de senaste åren har antalet rättegångar i brottmål som […]

Kan svensk domstol tillämpa annan lag än svensk lag?

2017-11-28
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Kan svensk domstol tillämpa annan lag än svensk lag?

Introduktion I och med att världen blir alltmer globaliserad ökar också antalet kontaktpunkter mellan personer från olika länder. Människor gifter sig över nationsgränserna, köper saker av varandra och har alla möjliga kontakter utanför Sveriges gränser, både professionella och personliga. Att det i sådana situationer ibland uppstår konflikter är naturligt, liksom att de inblandade parterna ibland […]

God man, förvaltare och framtidsfullmakt – när, hur och varför?

2017-11-21
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,

Många drabbas förr eller senare i livet av sjukdom eller andra problem som gör det svårt ta hand om sig själv och sin ekonomi. Det kan bero på ålder eller vara en följd av en olycka eller av en medfödd funktionsnedsättning. Domstolen kan då utse en god man eller en förvaltare som kan ta tillvara […]

Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet

2017-11-16
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet

En effektiv brottsbekämpning kräver att de brottsbekämpande myndigheterna har tillgång till effektiva verktyg. Förra hösten skrev jag ett inlägg här på Domarbloggen om hemliga tvångsmedel i våra domstolar. Då berättade jag också att jag, tillsammans med experter bl.a. från Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Sveriges advokatsamfund, hade fått regeringens uppdrag att undersöka om ett nytt hemligt […]

Att arbeta hos Justitiekanslern

2017-11-08
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , ,
Att arbeta hos Justitiekanslern

Mitt namn är Feryal Mentes och jag är rådman vid Södertörns tingsrätt. Många av domarna på tingsrätten har arbetat med juridik på andra ställen innan vi blev utnämnda till ordinarie domare. Jag har bland annat arbetat hos Justitiekanslern (JK). Jag arbetade där under åren 2002-2007. Vad är JK? JK är en statlig myndighet som lyder […]

Hur hanterar vi mål om vårdnad, boende och umgänge på tingsrätten?

2017-10-31
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , ,
Hur hanterar vi mål om vårdnad, boende och umgänge på tingsrätten?

Så här inleds målen Frågor om vårdnad om barn, barnens boende och umgänge med barn tas upp av tingsrätten antingen när föräldrarna vill skiljas eller i ett eget s.k. vårdnadsmål när föräldrarna redan har skilts eller har varit sambor eller inte har någon relation med varandra. Föräldrar som är överens kan gemensamt ansöka om att […]

Att vittna är inte valbart – det är en samhällsplikt

2017-10-24
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Att vittna är inte valbart – det är en samhällsplikt

”Vittnet kallas till sal 2”, ropar protokollföraren ut i högtalarsystemet. Jag har mina misstankar om att vittnet inte kommer att komma. Några dagar tidigare har nämligen hen ringt min kollega på kansliet och försökt ”boka av” tiden. Min kollega på kansliet förklarade dock för vittnet att förhandlingen inte kommer att ställas in, att det är […]