”Hedersrelaterat” våld och förtryck. Vad menas? Och vad görs?

2019-03-19
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
”Hedersrelaterat” våld och förtryck. Vad menas? Och vad görs?

Det som brukar kallas för hedersrelaterat våld och förtryck är något som har fått stor uppmärksamhet i Sverige under senare år. Företeelsen uppmärksammades under senare hälften av 1990-talet till följd av ett antal hedersrelaterade mord. Fokus låg därför till en början på det hedersrelaterade grova våldet. Därefter har uppmärksamheten breddats till att gälla också andra […]