Medling med anledning av brott

2018-05-02
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Medling med anledning av brott

Vad är medling med anledning av brott? Medling med anledning av brott är ett frivilligt möte mellan en person som begått ett brott (gärningsperson) och ett brottsoffer inför en opartisk medlare. På mötet träffas dessa för att tala om brottet och dess konsekvenser. Syftet med medlingen är att gärningspersonen ska få ökad insikt om brottets […]