Rättegångsspel – ett sätt att förbereda sig för arbetslivet

2020-09-01
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Rättegångsspel – ett sätt att förbereda sig för arbetslivet

Så kallade “moot courts” och “mock trials” är vanligt förekommande utomlands och utgör ofta frivilliga eller obligatoriska inslag under juristutbildningen. Gemensamt för moot courts och mock trials är att det är fråga om rättegångsspel där deltagarna – ofta juriststudenter – tilldelas roller i fiktiva mål där de ges möjlighet att träna på juridisk argumentation och […]