Ansvarsfrihetsgrunder, särskilt rätten till självförsvar (nödvärnsrätten) och rätten att avvärja fara (nödrätten), del 2

2018-01-23
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , , , ,

Jag fortsätter nu förra veckans blogginlägg om nödvärnsrätten eller rätten till självförsvar som vi nog ofta säger i dagligt tal. Måste någon av parterna ta upp frågan om självförsvar för att domstolen ska beakta den? Vem ska bevisa att det har varit fråga om en självförsvarssituation? Åberopsbörda och bevisbörda Nödvärnsrätten är vad man inom juridiken […]

Ansvarsfrihetsgrunder, vad är det?

I svensk rätt finns det ett antal regler om ansvarsfrihet, dvs. regler som innebär att en person som begår en i och för sig straffbar handling inte kommer att dömas för handlingen eftersom en ansvarsfrihetsregel är tillämplig. Under två veckor kommer jag att skriva om ansvarsfrihetsgrunder och alldeles särskilt om rätten till självförsvar (nödvärnsrätten) och […]