Är du kallad som vittne till tingsrätten?

vittnesstöd

Du vet väl att du kan få stöd och information före förhandlingen?

Vittnesstödet: ”Hej, jag är vittnesstöd här på tingsrätten, vi informerar om hur en rättegång går till och kan svara på frågor. Ska du in i någon av salarna?”
Vittnet: ”Ja, jag ska vittna i en misshandel där min pojkvän blivit slagen av en kompis på en fest och jag är väldigt nervös att träffa han som slog.”
Så här kan ett samtal inledas med en person som är kallad till tingsrätten. Vittnesstöden kan få alla varianter till svar men ofta handlar det om att vittnen eller målsäganden (brottsdrabbade) gärna vill ha information om hur det ser ut inne i salen, vilka som sitter där inne och vad som kommer hända när man väl går in. Ofta finns det även en nervositet för att träffa den tilltalade (åtalade) och en känsla av oro för att själv bli utsatt efteråt på grund av sin roll i rättssalen.
Vittnet som vi kan kalla Isabelle i den inledande diskussionen ovan blev till slut inkallad och berättade vad som hade hänt på festen där hennes kille blev misshandlad med ett knytnävslag i ansiktet och en spark i magen. Isabelle kände att det var skönt att få information om hur det går till under ett vittnesförhör eftersom hon inte visste vad som väntade då hon inte varit i en tingsrätt tidigare. Isabelle kan lita på att vittnesstödet inte berättar vidare vad hon sagt eftersom vittnesstödet skrivit under ett tystnadslöfte. Vittnesstödet tar inte heller ställning till vad som har hänt utan uppträder objektivt.
Södertörns tingsrätt tillhör en av landets största brottmålsdomstolar. Därför finns det varje dag flera vittnesstöd på tingsrätten. Vittnesstöden utför sina uppgifter ideellt utan någon ersättning. Alla har dock gått igenom en utbildning. Vittnesstöden erbjuder information och stöd inte bara till vittnen som man kan tro utifrån namnet utan även till målsäganden, tilltalade och anhöriga.

Hur började det?

Den första vittnesstödsverksamheten i Sverige kom till 1995 utifrån en eldsjäl och polis i Växjö som såg att det fanns ett behov av information och stöd till kallade personer i tingsrätten. Verksamheten spred sig till andra delar av landet. 2001 beslöts det att vittnesstöd ska finnas på alla tingsrätter och hovrätter i landet. Det är Brottsoffermyndigheten som tillsammans med Domstolsverket ansvarar för verksamheten.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att höra mer om uppdraget som vittnesstöd eller behöver du information eller stöd inför en rättegång kan du kontakta vittnesstödsverksamheten och boka ett vittnesstöd speciellt till din rättegång. Vittnesstödet möter då dig en liten stund innan du är kallad. Alla som kallas som vittnen och målsäganden får också skriftlig information från tingsrätten om möjligheten till vittnesstöd.

vittnesstod.sodertorn@sodrastockholm.boj.se

08 561 662 37/ 070 263 69 77