Arbetet som administrativ direktör

administrativ direktörBeredningsjuristdomarehandläggarenotarie

I tidigare inlägg på Domarbloggen har vi träffat flera medarbetare för att presentera olika yrkesroller på domstolen. En yrkesroll som finns på de flesta stora domstolar är en så kallas administrativ direktör. I dagens inlägg träffar vi den administrativa direktören på Södertörns tingsrätt, nämligen Szilárd Rado.

Vad arbetar du med på tingsrätten?

Mina ansvarsområden, som administrativ direktör vid en av landets största tingsrätter, är omfattande och låter sig inte beskrivas kortfattat. Men jag gör ett försök.

På min avdelning finns drygt 50 medarbetare. Vi ansvarar för HR-frågor, ekonomi, säkerhet, registrering och arkiv, IT-frågor, service- och lokalfrågorna. Vi har även ett regionalt kansli för nämndemannafrågor inrättat på avdelningen. Jag leder avdelningen tillsammans med mina tre enhetschefer och har ansvar för att avdelningen utvecklas och fungerar med hög kvalitet och god effektivitet.

En mycket viktig del i mitt ansvarsområde är ta fram underlag för uppföljning av tingsrättens verksamhet, såsom domstolens budget, prognoser för framtida budgetutfall, analys av målutveckling och omloppstider med mera. Jag arbetar också löpande med att ta fram omvärlds- och riskanalyser som ändrar eller på olika sätt påverkar förutsättningarna för tingsrättens verksamhet. Utifrån dessa underlag och analyser ger jag lagmannen och i förlängningen även ledningsgruppen förutsättningar att fatta strategiska beslut om verksamheten.

En annan viktig del i mitt arbete är att samverka med mina direktörskollegor vid systerdomstolarna i Stockholmsregionen.

Vad är det roligaste med din tjänst?

De olika perspektiven och variationen. Förutom att leda min egen avdelning krävs att jag hela tiden har överblick och förmåga att samordna min avdelning med de dömande avdelningarna så att vi uppnår ett resultat som är det bästa för hela domstolen.

Jag ingår tillsammans med chefsrådmännen och stabschefen i domstolens ledningsgrupp – ett arbete som är mycket stimulerande. Jag känner att jag för varje månad som går skaffar mig nya kunskaper om ledning av en stor domstol.

Sist, men kanske mest givande av allt, är att jag får arbeta med mina kolleger som alla är specialister inom en rad av ansvarsområden, där alla dagligen anstränger sig för att bidra till hela domstolens bästa. Vi kan exempelvis en dag arbeta med energieffektivisering genom att byta ut samtliga glödlampor till att en annan dag lägga strategiska långtidsplaner inom HR-området eller lösa akuta frågor som har med säkerhet att göra.

Varför är Södertörns tingsrätt en bra arbetsplats?

Jag upplever tingsrätten som en öppen och modern domstol som alltid är mån om att ligga i framkant. Vi är orädda och testar nya arbetsformer, i ständig rörelse och utveckling. Tingsrätten har sedan åtskilliga år uppnått regeringens mål och jag tror det har mycket att göra med att vi har ett starkt medarbetarfokus där alla hjälps åt och där vi i ledningen försöker se till att alla kan komma till sin fulla rätt i det viktiga demokratiska uppdrag en domstol har.