Den tilltalade kommer inte dyka upp, måste jag komma ändå?

bevisupptagningFörhandlingutevaro

Ja, om du har fått en kallelse till en förhandling måste du komma även om du är säker på att den tilltalade (den som åklagaren menar har begått ett brott) inte kommer att komma. Ibland kan ett mål nämligen avgöras utan att den tilltalade är på plats och det kan också finnas möjlighet att hämta den tilltalade till tingsrätten med polis. Det kan dessutom finnas möjlighet att spela in ett förhör med dig som sedan kan spelas upp vid ett senare förhandlingstillfälle då du inte behöver vara med.

Den kallelse du har fått gäller alltså. Om domaren i målet gör bedömningen att förhandlingen ska ställas in kommer du att få information om det.

Vill du läsa mer om vad som händer om man inte kommer till domstolen, så kan du göra det här: Vad händer om man inte kommer till domstolen? | Domarbloggen.