Domaren Peter jobbar i krigsdrabbade Ukraina

EUEUAM och Rysslandinternationellt uppdragkrigsbrottUkraina
Sedan revolutionen 2014 har den ukrainska regeringen arbetat med att stärka
förtroendet för de statliga institutionerna.
Bland annat tack vare ett omfattande stöd från EU har arbetet lyckats väl.
Peter Scharmer arbetar normalt som rådman i Stockholms tingsrätt,
men är sedan april utsänd av Sveriges Domstolar till EU:s rådgivande uppdrag i
Ukraina (EUAM Ukraina).
Vi fick en intervju med Peter när han var hemma i Stockholm på tillfälligt besök.

– Bakgrunden till Missionens närvaro i Ukraina är att det vid tidpunkten för revolutionen 2014 fanns en stark misstro hos befolkningen mot de statliga institutionerna. Det handlade bland annat om en utbredd korruption. Ukraina sträckte därför ut en hand till EU och bad om hjälp med att stärka förtroendet för de statliga institutionerna.

Efter Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari har EU utökat Missionens mandat till att omfatta krigsbrott.

– För min del innebär det utökade mandatet att jag numera främst arbetar med krigsbrott. Vi stöttar lokala aktörer såsom polisen, åklagarväsendet och domstolarna i deras arbete med att utreda och lagföra krigsbrott. Vi är dessutom med och tar fram ny lagstiftning som ska underlätta arbetet med att utreda och lagföra krigsbrott. I den delen arbetar vi mot det ukrainska regeringskansliet och det ukrainska parlamentet.

– Krigsbrott är självklart påfrestande att arbeta med. Samtidigt är svenska domare vana vid att förhålla sig professionellt till alla typer av brottslighet. Som svensk domare är man därför väl rustad för det uppdrag som jag har i Ukraina.

Attacken den 10 oktober förändrade vardagen

Under krigets inledande skede har Ukrainas huvudstad Kyiv varit relativt förskonad från angrepp, men en massiv attack den 10 oktober förändrade situationen radikalt. De senaste veckorna har attackerna fortsatt.

– Likt många andra blev jag väldigt överrumplad den 10 oktober. Jag promenerade till jobbet när en rysk kryssningsrobot plötsligt slog ner i ett hav av eld ett par hundra meter framför mig. Luften fylldes av partiklar från explosionen; främst grus och damm. Sedan såg jag att ytterligare en kryssningsrobot var på väg och kastade mig ner bakom en mur. En annan kryssningsrobot slog ner precis intill vårt huvudkontor. Byggnaden och ett antal fordon som stod parkerade utanför fick stora skador. Sedan dess har attackerna fortsatt. Kritisk infrastruktur såsom eldistribution och vattenförsörjning har drabbats särskilt hårt av attackerna.

Ett arbete under extrema förhållanden

Att arbeta i ett land som befinner sig i krig är utmanande. En sak som Peter lyfter fram är svårigheten i att förbereda sig för hur det är att leva och arbeta under sådana extrema förhållanden.

– Jag hade inte förväntat mig att jag skulle behöva tillbringa så mycket tid i olika skyddsrum. Som situationen ser ut nu händer det att flyglarmet går flera gånger per dygn. Om man sedan blir sittande i skyddsrummen ett par timmar varje gång blir det väldigt slitsamt i längden. Jag hade inte heller förväntat mig att det skulle vara så stora störningarna i eldistributionen och vattenförsörjningen som det är. Nu när jag åker tillbaka har jag packat ner en del utrustning för att kunna hantera de störningarna bättre. Jag har också packat ner rejält med varma kläder och en sovsäck för att klara vintern om värmen försvinner i min bostad.

Möten som har gett starka minnen

För Peter har utlandstjänstgöringen öppnat ett nytt kapitel i livet. Att göra utlandstjänstgöring har gett helt nya erfarenheter, både yrkesmässigt och privat. Vissa händelser under vistelsen i Ukraina har gett Peter särskilt starka minnen.

– Jag bär med mig många positiva minnen från tiden i Ukraina. Första gången jag upplevde flyglarmet var jag ute på en löprunda och jag skyndade mig till närmaste skyddsrum. Där satt jag i mina svettiga löparkläder, blöt och kall. Människorna runt omkring mig såg att jag frös och gav mig filtar och kläder. Vi pratade inte samma språk, men i den stunden kunde vi ändå förstå varandra. I stunder av utsatthet är det tydligt att människor hjälper varandra. Den händelsen gav mig ett starkt positivt minne.

– Det låter kanske konstigt men jag känner mig bättre till mods när jag är Ukraina än när jag är hemma i Sverige. Det är i Ukraina som jag kan göra mest nytta just nu. Men jag oroar mig för den kommande vintern. Som svensk medborgare kan jag rent teoretiskt välja att åka hem när jag vill. Men för den ukrainska befolkningen ser situationen helt annorlunda ut. De allra flesta har inte ens en laglig möjlighet att lämna landet. Jag vågar inte ens tänka på vilka följderna skulle kunna bli för den ukrainska befolkningen om el, värme, vatten och avlopp helt slås ut.