Ett fängelsestraff behöver inte alltid avtjänas i fängelse

fotbojaintensivövervakning med elektronisk kontroll

Tingsrätten dömer ut en mängd korta fängelsestraff på en eller ett par månader. I slutändan behöver dock inte alltid den som får ett fängelsestraff hamna i fängelse. Det finns nämligen en möjlighet för den som döms till högst sex månaders fängelse att ansöka om att få avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll. Något som vi dagligdags brukar kalla fotboja.

Tillsammans med domen får den som döms till fängelse information om att hen kan ansöka om s.k. fotboja hos sitt frivårdskontor. Det är alltså inte domstolen som bestämmer om en person ska få fotboja eller inte.

Alla som önskar att få avtjäna sitt straff med en fotboja får dock inte det. Det finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att man ska få göra det. Den dömde måste ha, eller kunna ordna, arbete, utbildning eller annan sysselsättning. Den dömde måste dessutom ha en ordnad bostad och övriga myndiga personer som bor med den som vill avtjäna sitt straff genom fotboja måste också ge sitt samtycke till det. Att bo tillsammans med någon som har fotboja kan nämligen leda till en något mer ansträngd vardag även för den som tillhör samma hushåll.

Vad innebär fotboja i praktiken?

Den som har fotboja får bara lämna sin bostad vid speciella tider, till exempel för att kunna sköta sitt arbete, gå i skolan eller följa någon form av behandling. I övrigt råder utegångsförbud. Om personen skulle behöva gå ut vid andra tidpunkter, till exempel för att besöka sjukhus eller tandläkare, måste personen ha ett särskilt tillstånd för det från sitt frivårdskontor. Om den som har fotboja lever ensam kan frivårdskontoret även tillåta att hen gör nödvändiga ärenden vid vissa tider, till exempel handla mat.

Den som döms måste dessutom delta i de behandlingsprogram som frivården bestämmer. Det kan vara program som handlar om hur man ska ta sig ur ett missbruk eller program som har fokus på att bryta med tidigare kriminalitet. Under den tid som en person har fotboja råder ett absolut förbud mot både alkohol och droger. För att kontrollera att detta verkligen följs har kontrollanter från frivården rätt att göra hembesök hos den som har fotboja. Sådana hembesök är inte bestämda i förväg utan kontroller kan utföras när som helst på dygnet.

En avgift

Den som övervakas genom en elektronisk fotboja måste betala en särskild avgift som för närvarande är på 80 kronor per dygn och max 9 600 kronor. Avgiften går till Brottsofferfonden. Brottsofferfondens arbete och vad som händer med pengar som går dit kan du läsa mer om i ett tidigare blogginlägg, se Vad händer med pengarna som går till Brottsofferfonden? | Domarbloggen

Vad händer vid misskötsamhet?

Den som har fotboja kan missköta sig, till exempel genom att inte följa det schema som frivården har bestämt eller genom att dricka alkohol. Då rapporteras misskötsamheten till Övervakningsnämnden som kan besluta om att intensivövervakningen ska avbrytas. Den dömde måste då genast avtjäna resten av fängelsestraffet i anstalt. Om du vill läsa mer om Övervakningsnämndens arbete kan du titta på ett tidigare blogginlägg, se Vad gör en övervakningsnämnd? | Domarbloggen
För information om fotboja se Fotboja – För dömd eller häktad | Kriminalvården (kriminalvarden.se)