EU:s jurister med känsla för språk

EUjuristlingvist

Jag heter Fredrika Blom och arbetar som tingsfiskal på Södertörns tingsrätt sedan drygt en månad tillbaka. Det betyder att jag är domare under utbildning. Jag har tidigare varit notarie här på tingsrätten. Min resa mellan notarietjänstgöring och domarutbildning har innehållit lite olika arbeten och studier, både i Sverige och internationellt. I detta inlägg tänkte jag berätta om min tid som juristlingvist vid Europaparlamentet. Det var när jag jobbade som beredningsjurist på Högsta domstolen som jag bestämde mig för att ta tjänstledigt och praktisera som juristlingvist vid Europaparlamentet i Bryssel under fem månader. Jag trivs bra med att jobba på domstol här i Sverige men är sedan länge även intresserad av internationellt samarbete och europeisk rätt. I och med praktiken såg jag också en chans till miljöombyte och att få upptäcka en ny stad.

Praktik vid EU:s institutioner

Europaparlamentets generalsekretariat, liksom majoriteten av EU:s övriga institutioner, erbjuder betalda praktikplatser under två perioder per år. Praktikantprogrammet kallas ”Schuman traineeships” efter Robert Schuman som var en fransk politiker och Europaparlamentets första ordförande. Som en del av detta program arbetar man alltså som tjänsteman på generalsekretariatet och inte med politiskt arbete. Det är tusentals som söker varje omgång till några hundra platser. Det är alltså tuff konkurrens och i ärlighetens namn verkar det som att man ska ha viss tur för att ha framgång med ansökan. Men jag tycker inte det ska avskräcka någon från att söka. Jag hade testat ett par gånger när jag plötsligt gick vidare i ett första urval och sedan blev kontaktad av den svenska språksektionen på direktoratet för lagstiftningsakter med ett erbjudande om praktik som juristlingvist. Det är förresten inte bara jurister som kan söka praktik, utan alla som har en högskoleexamen. Det erbjuds praktikplatser lite varstans i organisationen för personer med olika bakgrund/studier.

Arbetet som juristlingvist

EU har 24 officiella språk. En utmaning i allt lagstiftningsarbete är att se till att lagarna blir så tydliga som möjligt. På EU-nivå är detta en ännu större utmaning då det också krävs att lagarna blir så identiska som möjligt på alla olika språk. Det är här juristlingvisterna kommer in. De är utbildade jurister med goda språkkunskaper. Att ha kunskaper i både franska och engelska är självklart och helst ska man ha ett par språk till. Detta får man emellertid hjälp med då man erbjuds att studera språk på arbetstid. För att kvalificera för en praktikplats räcker det dock med engelska utöver modersmålet.

Som praktikant deltog jag i alla delar av arbetet. Jag var med och gav språkligt och rättsligt stöd och råd vid utarbetandet av lagtexter, vilket sker på engelska. I detta arbete bistod jag parlamentets ledamöter och utskottens sekretariat, bland annat genom att delta vid de möten där rådet och parlamentet förhandlar om kommissionens lagförslag. Den andra delen av juristlingvisternas arbete är att granska översättningarna av den lagtext som antas av parlamentet. Målet med juristlingvisternas arbete är helt enkelt att den lagtext som antas är förståelig och kan tillämpas enkelt av domstolarna.

Utöver att få testa på arbetet som juristlingvist så gav praktiken mig en värdefull inblick i arbetet i stort vid Europaparlamentet och även de övriga institutionerna. Jag fick möjlighet att delta vid olika seminarier och debatter och andra tillställningar som löpande arrangeras av parlamentet. Det var också roligt att få arbeta med och lära känna jurister och andra från hela Europa.

Intresserad av EU?

Om du är intresserad av internationell rätt och internationellt samarbete samt nyfiken på EU-arbete är en praktik vid någon av EU:s institutioner ett utmärkt sätt att prova på arbetet. Om du tycker att ansökningsförfarandena känns snåriga och svårbegripliga kan Universitets- och högskolerådet hjälpa dig. De har i uppdrag att informera om karriärmöjligheter vid EU:s institutioner och erbjuda stöd i ansökningsprocessen (se länk nedan)
Här kan du läsa mer och ansöka om praktik vid Europaparlamentets generalsekretariat.

Universitets- och högskolerådet (UHR) kan hjälpa den som är intresserad av en karriär inom EU. Kontaktuppgifter till UHR finns via länken: Jobb i EU – Universitets- och högskolerådet (UHR)
På EPSO:s (European Personnel Selection Office) hemsida kan du läsa mer om de olika karriärmöjligheterna inom EU: Homepage | EU Careers (europa.eu)