Får man hjälpa flyktingar att fly?

asylrättflyktingarmänniskosmugglingmigration

Kriget i Syrien rasar för fullt och tycks nå nya ofattbara nivåer av mänskligt lidande för varje dag. I möjligaste mån försöker FN och andra organisationer att tillhandahålla humanitär hjälp på plats. Många människor flyr också från de krigsdrabbade områdena. Är det inte rimligt att hjälpa dessa flyktingar att söka asyl i Europa?

Ett mål om smuggling av flyktingar från Syrien

Jag var ordförande i det så kallade människosmugglingsmålet vid Södertörns tingsrätt. Domen meddelades den 13 december 2016 och nedan finns länk till den och ett pressmeddelande.
Målet gäller flyktingar från framförallt Syrien, som hade tagit sig till Milano i Italien under sommaren och hösten 2014. Vid denna tidpunkt fanns det inte några fasta gränskontroller mellan Schengen-staterna. Inom EU tillämpas också principen om första asylland, det vill säga att den som flyr från till exempel ett krig ska ansöka om asyl i det första EU (eller EES-land) som denne kommer till. Det gör att de flesta flyktingar egentligen ska söka asyl i länder som Italien och Grekland, som ligger närmare bland annat Syrien än vad Sverige gör. Samtidigt kan det finnas en rad olika skäl för en enskild flykting att försöka söka asyl i något annat land. Hen har kanske släktingar i till exempel Sverige.
Trots de starka skäl som en flykting kan ha för att fly från krig och förföljelse är det i vissa fall straffbart att hjälpa denne:

  • Den som hjälper en utlänning att ta sig över en gräns inom EU/EES kan dömas för människosmuggling. Anledningen till detta är bland annat att motverka att flyktingar utsätts för fara, till exempel genom att transporteras i en container eller en överfull båt.
  • Den som i vinstsyfte hjälper någon att vistas inom EU/EES kan också dömas för detta.
  • Brottet organiserande av människosmuggling innebär ett förbud mot att underlätta för utlänningar att ta sig till just Sverige utan pass eller de tillstånd som krävs för att komma in i landet. Det förutsätter att gärningspersonen hade ett vinstsyfte. Å andra sidan kan även händelser som har skett utomlands straffas. Eftersom brottet anses vara riktat mot Sverige och det svenska intresset av att upprätthålla en reglerad invandring, har svenska domstolar en omfattande behörighet.

Åtgärder som vidtas helt utan vinstsyfte och som inte innebär hjälp med att korsa en gräns är i allmänhet inte straffbara. Detta kallas för det humanitära undantaget.

Vad krävs för att döma för organiserande av människosmuggling?

Åtalet i detta mål gällde organiserande av människosmuggling avseende i huvudsak 15 transporter av flyktingar som kördes i husbilar, minibussar och vanliga personbilar från Milano och norrut. I de flesta fall stod det klart att chaufförerna skulle köra till Danmark och släppa av flyktingarna där. Hösten 2014 var det möjligt att sedan resa vidare med tåg till Sverige utan någon ID-kontroll. Alla dessa resor har avbrutits av polis i olika europeiska länder. Chaufförerna har sedan dömts eller åtalats för brott som motsvarar människosmuggling i svensk rätt. Att bevisa vilka som har organiserat människosmugglingen är dock betydligt svårare – precis som det är lättare att bevisa vem som har passerat en gräns med narkotika jämfört med vem som ligger bakom detta.
Bevisningen i målet var komplex och bestod bland annat av en mycket stor mängd SMS, telefonuppkopplingar etcetera. Med tanke på att de tilltalade i stor utsträckning förnekade att det rörde sig om deras telefonnummer krävdes en noggrann bedömning av vem som hade skickat respektive meddelande.
Tingsrätten kom fram till att två av de tilltalade, med några undantag, hade organiserat resorna. Olika fordon hade hyrts i Sverige och sedan körts till Milano. Till övervägande del hade också flyktingarna fått betala för resorna. Tingsrätten kom därför fram till att det fanns ett vinstsyfte med verksamheten, även om det också fanns en vilja att hjälpa personer i nöd. Utredningen gav däremot inte något tydligt svar på den relativt svåra frågan om alla resorna verkligen hade haft Sverige som slutmål eller om flyktingarna ville stanna i Danmark. Brottet var alltså inte riktat mot Sverige i alla delar. Därför friades de tilltalade från de flesta av resorna. Två av dem dömdes dock ändå till fängelsestraff med tanke på bland annat att flera av flyktingarna trots allt hade tagit sig till Sverige och att verksamheten hade skett i vinstsyfte. Det är alltså inte tillåtet att hjälpa flyktingar att ta sig till Sverige om det sker i vinstsyfte genom att utnyttja flyktingarnas utsatta situation.
Följ nedanstående länkar för att läsa tingsrättens dom och pressmeddelande.

Domen i sin helhet:
Dom människosmuggling