Fiskalsutbildningen – att lära vidare

domareFiskalutbildning

Att vara domare handlar mycket om att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Det är något som vi gör i vårt dagliga arbete inte minst i förhållande till notarier och fiskaler vid tingsrätten. Notarierna utför många viktiga arbetsuppgifter men notarietjänstgöringen är också en plats för utbildning. Vissa notarier söker sig till landets hovrätter för att gå vidare till vad vi kallar för domarbanan och alltså utbilda sig till domare. Den som blir antagen vid en hovrätt blir hovrättsfiskal och tjänstgör i hovrätten i ett år. Därefter blir man tingsfiskal och får under två år arbeta som domare vid en tingsrätt.

Under tiden i hovrätten genomgår hovrättsfiskalerna utbildning inom hovrätten genom sitt dagliga arbete men också genom utbildning som anordnas av Sveriges Domstolar, Domstolsakademin. Domstolsakademins utbildning för hovrättsfiskaler och tingsfiskaler består numera av tio kurser. Vissa kurser är inriktade på arbetet i hovrätten och andra på arbetet som tingsfiskal. Varje kurs är cirka en vecka lång och leds av erfarna domare som är verksamma antingen i en hovrätt eller vid någon av landets tingsrätter. Lärarna är indelade i olika lärarlag och varje lärarlag är ansvarig för en av de tio kurserna.
Vi som är författare till denna blogg är tillsammans med tre andra domare ansvariga för en kurs som är inriktad på fiskalernas arbete med brottmål i tingsrätten. Fiskalerna går den här kursen i samband med att de ska börja döma i egna mål vid tingsrätten.

Innehållet i vår kurs

Vi började arbeta som lärare på denna kurs under 2012 och arbetade då fram ett kursmaterial. Vårt uppdrag var att skapa en kurs som handlade bland annat om att vara ordförande i brottmål och om domskrivning. Under kursen får fiskalerna agera i olika roller i flera rättegångsspel. De ställs inför olika problem och efteråt diskuterar vi hur man kan lösa de situationer som kan uppkomma. Även om det är fråga om spel så försöker vi göra dessa så verklighetstrogna som möjligt. Under spelen slås vi ofta av hur duktiga fiskalerna är på problemlösning och vilka goda juridiska kunskaper de har. När det någon gång blir fel kan vi konstatera att det är bättre att felen görs inom ramen för ett rättegångsspel än i ”skarpt läge”. Rättegångsspelen brukar vara uppskattade inslag under kursen och förutom juridisk kunskap kommer även skådespelartalanger väl till pass!

Ett annat uppskattat och lärorikt pass under kursen är när vi får besök av en erfaren åklagare och en erfaren försvarsadvokat. De tar upp frågor kring domarrollen och om hur de ser på olika frågor som kan uppkomma under en förhandling. En eftermiddag får vi också besök av en språkkonsult som ger värdefulla tips om hur domar kan formuleras på ett modernt och läsarvänligt sätt.

Inspirerande, roligt och en stor förmån

Att vara lärare för fiskaler är otroligt inspirerande och roligt. Vi lärare umgås med både varandra och med fiskalerna under nästan en vecka med boende på en kursgård. Detta gör att vi hinner prata mycket om arbetet som domare, vad man kan förvänta sig att möta i arbetet som fiskal och mycket annat. Läraruppdraget ställer också krav på oss att hålla oss uppdaterade inom olika områden och även anpassa kursmaterialet till utvecklingen i lagstiftning och praxis.

Vi ser det som en stor förmån att inte bara vara domare utan också lärare för en kommande domargeneration. Vi gläder oss även åt att domarutbildningen, med de många lärorika kurser som nu erbjuds, har blivit klart mer omfattande jämfört med då vi själva var fiskaler. Detta skapar goda förutsättningar för att fiskaler som så småningom kommer tillbaka som ordinarie domare är väl rustade för domarjobbet.