Tingsfiskalskurs på Nationellt forensiskt centrum (NFC)

DNAFiskalNationellt forensiskt centrumNFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) är en del av Polismyndigheten. Under hösten 2023 fick tingsfiskaler från hela Sverige besöka NFC för att lära sig mer om vad NFC gör. Det var väldigt spännande och lärorikt, säger Emma som var en av de tingsfiskaler som besökte NFC.

Vad är NFC?

NFC är en del av Polismyndigheten som kan hjälpa till med olika typer av undersökningar av material och spår från en brottsplats. Till exempel kan NFC undersöka ett vapen som hittats på en brottsplats för att se om det finns fingeravtryck på vapnet. NFC kan också undersöka vems fingeravtrycken är. Polis eller åklagare kan vända sig till NFC för många andra frågor. Det här är exempel på några frågor som NFC kan svara på:

  • Vad är det här för slags material?
  • Finns det DNA eller blod på det här materialet?
  • Kommer blodet eller DNA från den här personen?
  • Föreställer det här fotografiet ett äkta vapen?
  • Har någon brutit sig in genom dörren med en kofot?
  • Är det den här personen som skrivit det här brevet?
  • Vad är lösenordet till den här datorn?
  • Vems röst hörs i den här ljudinspelningen?

Undersökningen som NFC gör kan sedan användas som bevis i en rättegång. Domaren får då värdera slutsatserna som NFC gjort och bedöma vad det får för betydelse i rättegången.

Besöket hos NFC – en del av utbildningen under domarbanan

Den vanligaste vägen till att bli domare är en särskild domarutbildning som brukar kallas domarbanan. Den största delen av domarbanan består av praktiskt arbete vid tingsrätt och hovrätt. Men domarbanan innebär också att man får gå olika kurser. För det mesta hålls kurserna i klassrum med föreläsningar om processrätt och annan juridik som man som domare ofta jobbar med. Ibland har kurserna en mer praktisk inriktning. Ett exempel är kursen som hålls hos NFC. Kursen är tre dagar lång och handlar om vilka typer av undersökningar som NFC gör och hur undersökningarna går till i praktiken.

Kursen hos NFC anordnades senast i höstas. Emma var en av de tingsfiskaler som var med.

–  Vi fick vara med i labbet och se hur olika undersökningar går till. Vi fick till exempel undersöka test-material som hade preparerats med spår som blod eller saliv från en människa. Det var svårt att se spåren i vanligt dagsljus men en metod man kan använda sig av är att lysa på materialet med UV-ljus. Då syns spåren tydligare. Vi fick också lära oss om hur andra typer av undersökningar går till, till exempel fingeravtryck och undersökning av färgrester och glas. Det var väldigt spännande och lärorikt, säger Emma.

Lärdom från NFC – DNA kan vara både svag och stark bevisning

En del av kursen hos NFC handlade om DNA-bevisning. DNA-bevisning är vanligt i brottmål och används till exempel för att bevisa vem som har hanterat ett vapen eller annat föremål eller haft på sig vissa kläder. DNA finns i alla människor och i alla andra levande varelser. Varje persons DNA är unikt förutom hos enäggstvillingar som har likadant DNA.

Genom att analysera DNA är det möjligt att med stor säkerhet identifiera vems DNA det är fråga om. På så sätt kan man säga att DNA är en stark typ av bevisning. Men ett problem med DNA är att det inte är möjligt att säga när spår från DNA hamnade på föremålet eller på vilket sätt spår från DNA hamnade på föremålet. Bara för att det finns DNA från en person på ett föremål som använts vid ett brott betyder det alltså inte att just den personen måste ha använt föremålet vid brottet. Personen kan ha använt föremålet före eller efter brottet. Det kan till och med vara så att personen inte alls har hanterat föremålet utan att personens DNA kommit dit på något annat sätt. Om den enda bevisningen i ett fall skulle vara DNA räcker det ofta inte för en fällande dom. För att kunna göra en riktig värdering av vilken betydelse DNA har i ett visst fall behövs det också annan bevisning, till exempel vittnesuppgifter.

– Det är bra att vi som utbildar oss till domare får lära oss mer om DNA och diskutera vilka fördelar och svårigheter som finns med den typen av bevisning, säger Emma.

Vill du veta mer om domarbanan?

Om du vill veta mer om domarbanan och andra vägar till domaryrket, finns mer information att läsa här: https://www.domstol.se/om-sveriges-domstolar/jobba-hos-oss/sa-blir-du-domare/domarbanan/. Du kan också läsa mer om utbildningen som fiskaler får under domarbanan i inlägget Fiskalsutbildningen – att lära vidare, som en lärare på domarbanan skrivit.