Vad är ett vittne?

brottmålrättegångtvistemålvittnevittnesplikt

Ett vittne är en person som åklagaren eller den tilltalade har begärt ska höras vid en huvudförhandling, oftast för att personen i fråga har sett eller hört något som har koppling till det brott som åklagaren påstår att den tilltalade har begått. Man kan också vara vittne inom ramen för ett tvistemål och då är det oftast någon av parterna som har begärt att en person ska höras till stöd för deras talan.

I Sverige råder vittnesplikt, vilket innebär att man är skyldig att komma till rättegången och vittna om man blir kallad. Om man inte gör det riskerar man att få betala böter och/eller hämtas till rättegången av polis. Är man nära släkt med den tilltalade är man inte skyldig att vittna. Är man under 15 år eller psykiskt sjuk tar rätten ställning till om man behöver vittna eller inte. Om man inte är nära anhörig, under 15 år eller psykiskt sjuk är man skyldig att avlägga vittnesed (det vill säga lova att hålla sig till sanningen). Kommer det fram att man medvetet inte har gjort det kan man åtalas och dömas till strängt straff för ett brott som heter mened.