Vad menas med koncentrationsprincipen?

Att det som utgångspunkt inte får vara något avbrott i en huvudförhandling. Det är viktigt för att rätten inte ska glömma bort det som parterna tar upp under en huvudförhandling, särskilt när den pågår i flera dagar.

Det är tillåtet med längre uppehåll, men bara om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan finnas beroende på målets omfattning, huvudförhandlingens längd eller andra särskilda omständigheter.

I vissa fall kan ett längre uppehåll betyda att syftet med en sammanhållen förhandling väsentligen gått förlorat. Om domstolen kommit fram till det, ska en ny huvudförhandling hållas.

Koncentrationsprincipen hänger samman med omedelbarhetsprincipen som du kan läsa mer om här: Vad menas med omedelbarhetsprincipen? | Domarbloggen