Vilka skadestånd kan den som är brottsoffer få?

Fredagsfrågan
Brottsoffer kan exempelvis få ersättning för förstörda kläder eller andra saker som gått sönder, saker som har stulits, utslagna tänder, sjukvårdskostnader, förlorad arbetsinkomst och sveda och värk.
 
Med sveda och värk menar man både fysiska obehag och psykiska besvär under en akut sjukdomstid. Fysiska obehag kan exempelvis vara att man har ont. Psykiska besvär kan handla om att man mår väldigt dåligt och har svårt att sova och fungera på sitt arbete eller i skolan.
 
Den som får någon permanent skada av ett brott kan få skadestånd för lyte och men. Några exempel på permanenta skador är att man kommer att halta för resten av livet eller att man får ett ärr som inte försvinner.
 
Vissa typer av brott ger även rätt till kränkningsersättning om kränkningen av den personliga integriteten har varit allvarlig. Den 1 juli 2022 kom ny lagstiftning på skadeståndsområdet. Numera brukar den lägsta ersättningen för en allvarlig kränkning vara lägst 8 000 kronor.