Hur utses ett målsägandebiträde?

Fredagsfråganmålsägandebiträde

Det är domstolen som beslutar om ett målsägandebiträde ska utses. Om målsäganden har önskat en person som är lämplig för uppdraget ska den personen utses, om det inte finns särskilda skäl emot det.

Målsägandebiträdet utses efter en ansökan från målsäganden eller när det annars finns anledning till det.

Ofta utses målsägandebiträdet redan i samband med att en förundersökning inleds. Polisen eller åklagaren kan då skicka in en begäran om målsägandebiträde för målsägandens räkning.