Vilka uppgifter registreras i polisens belastningsregister?

belastningsregisterpåföljdstraff

Om man döms för ett brott registreras den uppgiften i ett register som förs av Polismyndigheten. Det registret kallas för belastningsregistret. Även godkända strafförelägganden/ordningsböter och åtalsunderlåtelser syns i belastningsregistret. Hur länge uppgiften finns där beror på vilket straff som utdöms.

Följande uppgifter om påföljd/straff tas bort (gallras) fem år efter
dom, beslut eller godkännande:

 • Penningböter
 • Dagsböter
 • Tillträdesförbud
 • Villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomstjänst, ungdomsvård eller
  överlämnande till vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa
  fall om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet

Följande uppgifter om påföljd/straff tas bort tio år efter dom eller beslut:

 • Villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomstjänst, ungdomsvård eller
  överlämnande till vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa
  fall
 • Kontaktförbud

Följande uppgifter om påföljd/straff tas bort tio år efter det att straffet har avtjänats:

 • Fängelse,
 • sluten ungdomsvård och
 • rättspsykiatrisk vård