Hej då Södertörns tingsrätt!

kvalitetsarbetelagmanpetra lundhriksåklagaresödertörnsandan

Inledning

När ni läser detta blogginlägg har jag redan flyttat till stan och till Åklagarmyndigheten. I somras fick jag nämligen av regeringen det stora förtroendet att som första kvinna bli Sveriges nästa riksåklagare. Som riksåklagare kommer jag att bli chef för Åklagarmyndigheten, leda Sveriges cirka 1000 åklagare och vara enda allmänna åklagaren som för talan i Högsta domstolen. Det är verkligen en enorm utmaning som är både spännande och väldigt rolig. Men uppdraget har naturligtvis en baksida. Jag måste lämna Södertörns tingsrätt som jag varit lagman för i över sex år och där jag trivts otroligt bra. Jag kommer heller inte längre att vara domare vilket jag vid det här laget har varit i åtskilliga år. Det är vemodigt. Jag har i anledning av min förestående flytt tillåtit mig att reflektera lite över tiden i Södertörns tingsrätt och jag tänkte här dela med mig av några tankar om den utveckling som skett under de här åren. Jag tänker inte rada upp allt som vi gjort på tingsrätten under min tid som chef för det skulle bli ett alldeles för långt inlägg men jag tänker lyfta fram några saker som jag tycker har präglat min tid på tingsrätten.

Omorganisation

När jag kom till tingsrätten var den organiserad på ett helt annat sätt än den är idag. Den dömande verksamheten var indelad i åtta enheter och jag var den enda befordrade domaren. Efter en omfattande organisationsöversyn startade arbetet med att ta fram en helt ny organisationsstruktur och idag består tingsrätten av sex dömande avdelningar, som alla leds av chefsrådmän, och en administrativ avdelning. På de dömande avdelningarna arbetar domare, handläggare och notarier och på den administrativa avdelningen finns administratörer, registratorer, HR- och IT-specialister, arkivarier, ordningsvakter och lokalvårdare. Tingsrätten har 39 ordinarie domare och 12 fiskaler (domare under utbildning), ett 80-tal domstolshandläggare och knappt 60 notarier. Totalt finns nästan 240 medarbetare på tingsrätten.

Lokalerna

Det är dock inte bara tingsrättens organisation som har förändrats under mina år som lagman. Även lokalerna har genomgått en hel del förändringar. Ett exempel är när vi under hösten 2014 införde permanent säkerhetskontroll för tillträde till de allmänna delarna i domstolen. Ett annat är vår senaste ombyggnation där vi inrättade ett rum för vittnen och målsäganden som vill sitta i avskildhet inför en förhandling.

Kvalitetsarbetet

Att det finns ett behov av ett sådant rum har vi fått veta genom att vi bedriver ett kontinuerligt och omfattande kvalitetsarbete på tingsrätten. Vi har sedan 2009 arbetat aktivt med brukarundersökningar och dialogmöten för att få synpunkter på vårt bemötande och vårt sätt att skriva domar. Vi har under åren haft dialogmöten bland annat med åklagare, advokater, juridiska biträden, tolkar, journalister, frivården, transporttjänsten, KRIS (Kriminellas revansch i samhället) och en kvinnojour verksam i vårt upptagningsområde. Resultatet har bland annat blivit riktlinjer för bra bemötande, domskrivning, skolklassbesök, mediehantering samt tolkpolicy. På tingsrätten finns en domskrivningsgrupp, en kvalitetsgrupp (med särskilt ansvar för bemötandefrågor), en mediegrupp och en jämställdhetsintegreringsgrupp som består av medarbetare från samtliga personalkategorier. Dessa grupper har ett särskilt ansvar för att arbetet på domstolen drivs framåt inom respektive område. Under 2017 fick tingsrätten ta emot Klarspråkskristallen för sitt systematiska arbete med att skriva domar och beslut på ett lättbegripligt sätt. Klarspråkskristallen är ett kvitto på att vårt hårda arbete lönat sig.

Jämställdhetsintegrering

Under 2017 hade Södertörns tingsrätt även förmånen att fungera som pilotdomstol för jämställdhetsintegrering. Under året som pilotdomstol har vi bland annat haft en rad kompetenshöjande föreläsningar, genomfört en jämställdhetspromenad samt haft ett dialogmöte med åklagare, advokater och biträdande jurister om trygghets- och jämställdhetsfrågor. Vi har också deltagit i utbildningar för medarbetare på andra domstolar. Själv har jag genom ett EU-projekt besökt Chile för att föreläsa om vår domstols jämställdhetsintegreringsarbete för andra domare, advokater och anställda vid juridiska fakulteter.

Digitalisering

Vi på Södertörns tingsrätt gillar att vara först med det mesta och kanske var det därför vi gick i bräschen för ett digitaliserat arbetssätt. Numera arbetar vi inte med pappersakter utan allt finns digitalt i vårt målhanteringssystem och handläggningen sker via e-post. När det gäller digitalisering har vi även som ett led i vår strävan efter att vara en mer lättillgänglig domstol digitaliserat vår kommunikation med allmänheten. I april 2016 startade vi den här bloggen, Domarbloggen. Blogginläggen har bland annat tagit upp olika juridiska frågor som kan vara av intresse för allmänheten och flera har beskrivit hur det är att arbeta på en domstol utifrån olika yrkeskategoriers perspektiv. Tingsrätten har under mars 2017 skapat en Facebook-sida som fungerar dels som en informationskanal, dels som en digital reception. Sedan mars 2018 finns tingsrätten också på Instagram. På Instagram berättar vi om domstolens verksamhet i bild och med korta texter.

Södertörnsandan

Det är alltså mycket som har förändrats under min tid som lagman på Södertörns tingsrätt men det finns något som jag verkligen försökt slå vakt om och som jag hoppas aldrig försvinner – Södertörnsandan. Södertörnsandan kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet, möjlighet att förena arbetsliv och privatliv, engagemang och en övertygelse om att allas insats räknas. Södertörns tingsrätt är en arbetsplats där du vill jobba och där du trivs. Så gör även jag men det har blivit dags för mig att gå vidare, ta mig an nya spännande utmaningar och lämna denna fantastiska domstol i händerna på mina otroliga och ytterst kompetenta medarbetare. Hej då Södertörns tingsrätt, jag saknar dig redan!