Matilda bevakar rättegångar i Kosovo

EUEULEXKosovorättegångsobservationer

Matilda Nilson är sedan oktober 2021 utsänd från Sveriges Domstolar till Kosovos huvudstad Pristina för att arbeta med bevakning av rättegångar. Hon tjänstgör vid den EU-gemensamma rättsstödsinsatsen EULEX Kosovo.

Sveriges Domstolar har sedan 2008 sänt ut personal till EULEX Kosovo. Missionen har sedan Kosovos självständighetsförklaring det året stöttat Kosovos polis, tull och juridiska institutioner. Missionen hade till en början ett exekutivt mandat i Kosovo vilket innebar att kosovariska domare arbetade tillsammans med internationella domare och domstolspersonal för att avgöra mål. På senare tid har det exekutiva mandatet upphört och EULEX Kosovo har idag i uppgift att stödja utvalda rättsliga institutioner i Kosovo genom rådgivning och övervakning.

Arbetet som Matilda utför består i huvudsak av att övervaka utvalda domstolsförhandlingar. Hon är en av åtta så kallade ”justice monitors”. De målen som väljs ut för övervakning är känsliga mål, till exempel mål om korruption, krigsbrott eller hatbrott.

Matilda övervakar också mål relaterade till journalister och yttrandefrihet. Genom att studera målens väg genom de olika rättsvårdande nationella institutionerna finns sedan underlag till att bidra med rekommendationer till de inblandade myndigheterna i Kosovo.

Matilda har i Sverige gått den så kallade domarbanan och därmed arbetat som domare i tingsrätt och hovrätt. Hon har även arbetat som åklagare i svensk domstol. Det är första gången hon tar en tjänst utomlands.

– Att arbeta utomlands är något som funnits i mina tankar länge. Tankarna blev mer konkreta när jag genomförde domarbanan då ett utlandsuppdrag kändes som en fantastisk möjlighet att få nya erfarenheter och ett bredare perspektiv på min yrkesroll.

Som utsänd från Sveriges Domstolar till en EU-ledd mission arbetar man som regel ett år, med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år. På plats i Kosovo samarbetar Matilda med både kosovarier och personal som sänts ut från EU:s andra medlemsländer. De från Sveriges Domstolar som åker iväg på utlandsuppdrag av den här sorten vittnar ofta om att de lär sig mycket, inte bara om landet i fråga och om EU-samarbetet i stort. De får även värdefulla perspektiv på Sverige och svenskt rättsväsende och rättstradition.

– Förutom inblicken i Kosovos rättssystem, som sker genom möten med bland annat domare och åklagare, är även utbytet med övrig internationell personal givande. Det är intressant att se och höra hur de europeiska rättssystemen skiljer sig åt; allt ifrån i vilka länder som domarna bär kåpa till hur långa häktestiderna är. Att få till ett bra utbyte med lokala aktörer när du inte talar språket kan dock vara en utmaning ibland, även om vi har duktiga tolkar som följer med oss.

Pandemin har såklart påverkat Matildas arbete. Det är begränsad närvaro som gäller på kontoret och det har varit en utmaning att komma in i ett helt nytt sammanhang och arbete under rådande förhållanden.

– Att bara vara på plats på kontoret 1-2 dagar i veckan när du för första gången arbetar i en internationell mission är självklart inte optimalt och gjorde att det tog lite längre tid för mig att komma in i arbetet. Under mina första månader var Covid-situationen ändå förhållandevis god och förhandlingar och andra externa kontakter påverkades inte i någon större omfattning, men då smittspridningen nyligen ökat igen kan det komma att se annorlunda ut framöver.

– Men trots pandemi och restriktioner trivs jag väldigt bra i Pristina och Kosovo. Jag tycker om att vara ute i naturen och det är en lyx att det finns så många fina berg att vandra i här. Jag hoppas att min tid i Kosovo kommer fortsätta bjuda på många nya upplevelser och erfarenheter.