Öppet hus på tingsrätten!

fråga domarenÖppet husrättegångsspel

Lördagen den 16 september 2017 mellan klockan. 10.00 – 16.00 anordnar Huddinge kommun ”En dag för Flemingsberg” och i samband med detta har Södertörns tingsrätt öppet hus .
Det är Huddinge kommun som har tagit initiativ till dagen och syftet är bland annat att visa upp det nya Flemingsberg. Förutom att arrangemanget kommer att ha en stor scen med olika events så är tanken att besökarna ska få möjlighet att möta företag och myndigheter som är verksamma i Flemingsberg samt byggföretag som kommer att berätta om framtidsplanerna för området.
På tingsrätten finns det möjlighet att se på rättegångsspel, gå på guidade visningar och mycket mer. På plats kommer förutom delar av tingsrättens personal även att finnas nämndemän samt personal från Brottsofferjouren (vittnesstödjare), Familjerätten, Åklagarmyndigheten och Sveriges Advokatsamfund, för att berätta om hur de på olika sätt deltar i arbetet med en rättegång.

Tingsrätten vill naturligtvis vara en del av ”En dag för Flemingsberg” och vi välkomnar därför allmänheten på ”öppet hus”. Vi vill att de som bor i närområdet ska få veta mer om Södertörns tingsrätt, om hur vi arbetar och varför domstolen är en viktig del av samhället, säger lagmannen Petra Lundh

Närmare om aktiviteterna på tingsrätten

Nedan kan man läsa mer om ett urval av våra aktiviteter. Biljetter till rättegångsspelen, som naturligtvis är gratis, hämtas samma dag vid tingsrättens informationsbord på entréplan.

Rättegångsspel

De flesta förhandlingarna är öppna för allmänheten men många som är intresserade av tingsrättens verksamhet har kanske inte möjlighet att komma ifrån. Att gå på ett rättegångsspel under ”En dag för Flemingsberg” kan ge en ökad förståelse för hur det går till på en domstol. Tingsrätten visar två olika rättegångsspel i ett brottmål och ett familjemål. I rättegångsspelen deltar, förutom domstolens anställda, riktiga åklagare och advokater samt nämndemän. Tanken är att alla ska spela sina vanliga roller för att rättegångsspelen ska bli så autentiska som möjligt. Efter rättegångsspelen finns det möjlighet att ställa frågor till de olika aktörerna vid respektive aktörs informationsbord.

Brottmål klockan 10.30 och 13.30

Rättegångsspelet handlar om en person som åtalas för misshandel på krogen. Personen förnekar att hen slagit någon och tror att hen är felaktigt utpekad. Ett vittne och den som har utsatts för brottet, målsäganden, hörs i rättegången.

Familjemål klockan 10.45 och 14.00

Rättegångsspelet handlar om en mamma och en pappa som är oense om vem som ska ha vårdnaden om deras barn samt om hos vem av föräldrarna barnet ska bo. Förhandlingen visar hur tingsrätten genom den särskilda förhandlingsmetoden ”Konflikt och försoning” försöker att få parterna att komma överens om barnets framtid och undvika konflikter. I rättegångsspelet deltar även representanter från familjerätten precis som vid en riktig förhandling enligt ”Konflikt och försonings”-modellen.

Fråga domaren – hela dagen

Här kan man träffa en domare och en notarie som berättar om hur det är att arbeta på en domstol. Tanken är inte att domaren och notarien ska ge rättslig rådgivning eftersom det inte är något som en tingsrätt kan eller får göra, utan här kan man ta tillfället i akt och få veta hur en arbetsdag ser ut för domarna på tingsrätten.

Guidad visning av våra lokaler och visning av säkerhetssalen – Varje hel timma med start klockan 11.00

Tingshuset byggdes 2005-2006 och invigdes i april 2007. Byggnaden omfattar cirka 13 700 kvm och inrymmer 19 tingssalar varav en säkerhetssal som används i mål som kräver hög säkerhet. Nio mindre rum används för sammanträden i tvistemål. Det finns även ett särskilt mötesrum för familjerelaterade mål (familjerummet). Här kan man följa med tingsrättens personal runt i våra lokaler, se rättegångssalar, förberedelserum med mera, och få reda på lite om tingsrättens historia. Säkerhetssalen visas också och man får veta hur den fungerar och vilka uppmärksammade rättegångar som hålls där.

Säkerhetskontroll

Ett system med permanent säkerhetskontroll infördes på Södertörns tingsrätt under vintern 2015. Andra domstolar som, liksom Södertörns tingsrätt, har infört säkerhetskontroller är till exempel Attunda tingsrätt, Stockholms tingsrätt, Solna tingsrätt, Södertälje tingsrätt, Göteborgs tingsrätt och Malmö tingsrätt, men det finns fortfarande domstolar som inte har permanent säkerhetskontroll. För att komma in i tingsrättens lokaler måste man alltså gå igenom säkerhetskontrollen och så kommer det även att vara under Öppet hus. Detta bland annat för att besökarnas upplevelse ska bli så autentisk som möjlig. Vid kontrollen kommer väskor att genomsökas efter farliga föremål. När många människor samtidigt kommer till tingsrätten kan kontrollen medföra viss köbildning. Vill man veta mer om säkerhetskontrollen kan man läsa här (Säkerhetskontroll på Södertörns tingsrätt | Domarbloggen)

Varmt välkomna!