Ordningsvakt på Södertörns tingsrätt

Bild: Leo Kawan arbetar som tf säkerhetschef och är utbildad ordningsvakt.

På tingsrätten arbetar många olika yrkeskategorier. Idag tar vi oss en närmare titt på våra ordningsvakter.

Jobbet som ordningsvakt

Arbetet som ordningsvakt kan involvera många olika arbetsuppgifter. Leo Kawan, som arbetar på Södertörns tingsrätt som tillförordnad säkerhetschef, har själv också en ordningsvaktsutbildning med sig i bagaget. Han berättar att han en gång i tiden började arbeta som väktare och att han sen vidareutbildade sig till ordningsvakt. Det är ett väldigt varierat arbete. Det är mest bemötande man arbetar med nu, det gillar jag. Man ser till att alla har det bra och att det är en trivsam och trygg miljö för alla, både medarbetare och besökare.

När man blir ordningsvakt har man vissa så kallade ”begränsade polisiära befogenheter”. Det betyder att ordningsvakter bland annat får omhänderta personer som uppträder störande på allmän plats eller som är väldigt berusade. Eftersom ordningsvakter har dessa befogenheter så är det polismyndigheten som utbildar och examinerar dem. Men innan man får börjar på ordningsvaktsutbildningen ska man först genomgå en lämplighetsprövning, som bland annat består av språkprov, ett fysiskt test, psykologisk utredning och intervjuer. Blir man väl antagen följer en två veckor lång utbildning i polisens regi.  Därefter får man ett förordnande som räcker i tre år. Sen ska man genomgå en uppfräschning av utbildningen vart tredje år för att förnya sitt förordnande om man vill fortsätta att arbeta som ordningsvakt.

Våra ordningsvakter kallas expeditionsvakter

Ordningsvakterna på Södertörns tingsrätt kallas för expeditionsvakter. Det betyder att de har alla befogenheter som en ordningsvakt har, men att de också har andra arbetsuppgifter. Expeditionsvakterna på tingsrätten förväntas självklart ansvara för säkerheten, men de ska också sköta röntgenmaskinen i säkerhetskontrollen, arbeta i receptionen och sköta tingsrättens kassa för ansökningsavgifter. Expeditionsvakterna är de första personerna du möter om du besöker oss, och de är alltså vårt ansikte utåt.

En vanlig dag på jobbet innebär bland annat att man ska vara tillgänglig för allmänheten, att man ska röra sig i tingsrätten lokaler för att skapa trygghet och att man snabbt ska svara på larm, allt medan man ger ett bra och respektfullt bemötande till alla man möter. Det är viktigt att alla känner att de blir bra bemötta av oss. Vi ska vara opartiska i hur vi behandlar människor, sammanfattar Leo.

Södertörns tingsrätt som arbetsplats

Leo berättar att det han tycker allra mest om med arbetet är kollegorna. Det är så klart viktigt att arbeta i öppna och rena lokaler, men det är trots allt människorna på tingsrätten som först fick honom att söka sig hit. De är nu en grupp vakter på åtta personer, varav sju män och en kvinna. En annan stor fördel med arbetet på tingsrätten är att man jobbar dagtid med bra arbetstider. Det är inte en självklarhet när man arbetar som ordningsvakt.

Om du är intresserad av att arbeta hos oss, hittar du våra lediga tjänster här: Lediga anställningar – Södertörns tingsrätt (domstol.se).

Leo har dessutom i egenskap av tf. säkerhetschef, det övergripande ansvaret för säkerheten på tingsrätten. Det involverar att ha en nära kontakt med andra myndigheter och med övriga medarbetar på tingsrätten för att kunna göra sina säkerhetsanalyser.  Han planerar för de rättegångar vi har på domstolen och fördelar resurser efter behov.

Säkerhetskontrollen

På Södertörns tingsrätt har vi en permanent säkerhetskontroll. Den påminner om en vanlig säkerhetskontroll som du går igenom när du besöker en flygplats. Säkerhetskontrollen är det första man möter när man besöker oss. Den är främst till för att hitta farliga föremål, så som knivar, vassa objekt och brandfarliga produkter, genom att väskor röntgas och att man går igenom en metalldetektor. Typiska saker som är förbjudna i tingsrättens lokaler är hårspray, saxar, alkohol, verktyg, spetsiga paraplyer och schweizerknivar. Expeditionsvakterna tar då objekten och lägger dem i ett skåp. Du får självklart tillbaka dina saker när du lämnar tingsrättens lokaler, så länge sakerna i sig inte är olagliga. Varje dag upptäcks cirka tio förbjudna objekt i tingsrättens säkerhetskontroll. Om objektet dessutom är olagligt, så som vapen eller narkotika, kan det ske ett frihetsberövande av personen som har haft med sig föremålen. Det händer cirka en till två gånger i veckan.

De flesta förbjudna föremålen upptäcks i röntgenmaskinen. För att jobba med maskinen måste man som vakt genomgå ytterligare en utbildning. Det är en intern utbildning. Efter utbildningen ska man göra ett prov för att visa att man kan läsa det som röntgenutrustningen visar på sin skärm. Provet består i att man ska titta på 400 bilder och man måste ha minst 80 % rätt när det gäller vilka föremål man tror sig se på bilderna för att man ska bli godkänd. Man måste dessutom göra om det här provet varje år. För att hålla sina kunskaper uppdaterade kan man träna på röntgenutrustningen i ett utbildningsprogram. Till det programmet kan alla olika domstolarna i Sverige ladda upp bilder på saker det hittat i sin säkerhetskontroll, så man kan läsa sig av varandras erfarenheter.

Du kan läsa med om tingsrättens säkerhetskontroll här: Säkerhetskontroll på Södertörns tingsrätt | Domarbloggen

Bild: Statistik från säkerhetskontrollen på Södertörns tingsrätt.

Avslutningsvis vill jag peka på lite allmän information om ordningsvakter, deras skyldigheter och befogenheter, och vilka författningar som reglerar dem.

Skyldigheter och befogenheter som ordningsvakt

Ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och är skyldiga att lyda polisens order som rör tjänsten som ordningsvakt. Ordningsvakter har rapporteringsskyldighet gentemot polisen och ska lämna rapport när de får kännedom om brott.

Om polisen upptäcker att en ordningsvakt brutit mot kravet på laglydnad och lämplighet får myndigheten återkalla förordnandet. Kravet på laglydnad är högt.

Befogenheter

  • Ordningsvakter får omhänderta berusade personer som på grund av sitt tillstånd inte kan ta hand om sig själva eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan.
  • Ordningsvakter får avvisa eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Om det inte är tillräckligt får ordningsvakter tillfälligt omhänderta personer. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas.
  • I första hand ska ordningsvakten försöka prata personer till rätta, men de får använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt. En ordningsvakt får inte använda mera våld än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften. Batong och handfängsel är vanlig utrustning som kan kompletteras med hund och i sällsynta fall skjutvapen.

Du kan läsa med om ordningsvakter på Polisens hemsida. Ordningsvakter | Polismyndigheten (polisen.se)

Författningar som reglerar ordningsvakters verksamhet

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter

Lag om ordningsvakter på riksdagens webbplats

Ordningsvaktsförordningen på riksdagens webbplats