På nytt möjligt för jurister i början av karriären att tjänstgöra vid Europadomstolen

europadomstolenmänskliga rättigheter och internationellt arbete

Nu är det på nytt möjligt för jurister i början av domarutbildningen att söka en tjänst vid Europadomstolen. Tjänsten är i de flesta fall tidsbestämd på ett år och ger en unik inblick i Europadomstolens arbete.

Bildtext: Europadomstolens byggnad.

Rekryteringsprocessen pågår nu för fullt till tjänsten som utsänd jurist vid Europadomstolen. Efter några års uppehåll kommer det åter finnas möjlighet för jurister som är anställda av Sveriges domstolar och i början av sin karriär att arbeta ett år vid domstolen i Strasbourg.

–Tjänstgöringen ger en unik möjlighet att få en inblick i Europadomstolens viktiga arbete, lära sig mer om Europakonventionen och få arbeta i en internationell miljö, påpekar Alicia Mossmann som arbetar vid enheten för internationella relationer på Domstolsverket.

En spännande roll

Den svenska juristen vid Europadomstolen kommer bland annat att få arbeta med domstolens mål och skriva förslag till domar och beslut. Som utgångspunkt kommer den som skickas ut stanna ett år, men det kan vara möjligt att förlänga den tiden. Förutom möjligheten att arbeta på en internationell institution och bo i Strasbourg får den utsända en fördjupad kunskap om Europakonventionen. På sikt innebär det också att kompetensen inom Sveriges domstolar på området mänskliga rättigheter stärks. Tjänsten passar den som är nyfiken på att arbeta i en internationell miljö och som har en god diplomatisk förmåga.

–Förutom att lära mig mycket om konventionsrätten gav mig året vänner från stora delar av Europa. Några av dem umgås jag med än i dag, tio år efter tjänstgöringen. Dessutom var Strasbourg en underbar stad att leva i, säger Johanna van Rooij, en tidigare utsänd jurist till Europadomstolen.

Bildtext: Strasbourg är en vacker stad.

Europadomstolen – en betydelsefull institution

Europadomstolen ligger i Strasbourg i Frankrike. Domstolens uppgift är att granska påstådda överträdelser av Europakonventionen. Domstolen består av domare från de 46 medlemsstaterna i Europarådet. Domstolens domar är bindande för medlemsstaterna. Domar mot Sverige har i flera fall lett till utbetalning av ersättning till klaganden och även varit anledning till förändringar i svensk lagstiftning. Europadomstolen mottar cirka 45 000 klagomål per år från personer i medlemsstaterna som anser att deras rättigheter enligt Europakonventionen överträtts.

Vill du veta mer om Europadomstolen?

På Sveriges Domstolars hemsida kan du få information både om Europadomstolen och Europakonventionen. Informationen består både av textavsnitt och filmer.

Domstol.se – Domstolar i Europa

 

Bloggen har också skrivit om Europadomstolen tidigare

Helena Jäderblom: Erfarenheter från Europadomstolen och dess förhållande till de nationella domstolarna | Domarbloggen