Panelsamtal: Domare diskuterar säsong tre av SVT-serien Domstolen

domstolenpaneldiskussionpanelsamtalsvt

Under våren har SVT visat ytterligare en säsong av sin dokumentärserie ”Domstolen” (https://www.svt.se/domstolen/). Här på Domarbloggen har vi bloggat om varje avsnitt och tagit upp juridiska frågeställningar som varit aktuella. Nu har säsongens fjärde och sista avsnitt sänts och precis som förra året samlas några av domarna för att diskutera och sammanfatta tankar och reflektioner om årets säsong. Närvarande vid diskussionen är rådmännen (domarna) Daniel Eriksson och Fredrik Nydén samt administrativa fiskalen Karin Lambertz, tingsnotarien Jing Xu och handläggaren Morgan Wiklund.

Vilka är det som medverkar i programserien?

En fråga man som tittare måste ställa sig själv är vilka avvägningar som produktionen har gjort när man valt innehållet som visas i TV-rutan. Av förklarliga skäl väljer produktionen personer och mål som väcker allmänhetens känslor och uppmärksamhet.
– Det säger ju sig självt att det inte är gemene man som väljer att medverka i programmet. Det är nog få personer som vill visa upp sin rattfylla eller den infekterade vårdnadstvisten man driver mot en före detta partner inför hela svenska folket, säger Daniel Eriksson.
Genomgående i Domstolen får vi i stället träffa personer som av ett eller annat skäl driver principfrågor eller de som tycker sig ha blivit felaktigt behandlade av rättssamhället. Det är något man behöver ha i åtanke som tittare.
– Det är klart att det finns de som driver principfrågor, och det är självfallet inget fel med det, men i jämförelse med våra andra mål är de försvinnande få, säger Fredrik Nydén.
Eftersom det inte är de vardagliga målen som visas i TV-rutan så skildrar inte heller programmet handläggningen och arbetet på domstol, konstaterar domarna.
Samtalet går över till hur krävande en domstolstvist kan vara för parterna själva. Detta var något som säsongens första avsnitt om grannfejden på Djurgården tydligt visade.
– Det är krävande att driva en process i domstol, och det tar ofta väldigt mycket tid. Det gäller inte bara tvister där parterna tvistar om mycket pengar. Det skulle kunna vara en idé att till exempel visa en vårdnadstvist och hur krävande en sådan kan vara, och oftast är. Det skulle vara bra om föräldrar visste vad de gav sig in på innan de lämnar in ansökan om stämning till domstolen, säger Karin Lambertz.

Är domstolens “vardagliga” mål inte tillräckligt underhållande för TV-rutan?

– Jag tror egentligen att det skulle kunna vara intressant men framförallt informativt att visa till exempel ett familjemål, säger Fredrik Nydén. Han får medhåll av Daniel Eriksson:
– Det är dessutom mycket mer sannolikt att man i det verkliga livet blir part i en vårdnadstvist, jämfört med de typer av mål som generellt tas upp i programmet. Problemet är väl, som vi konstaterade inledningsvis, att det troligtvis skulle vara svårt att få parterna att ställa upp på att vara med i programmet.
För att ge en mer nyanserad bild av en normal dag på domstolen tycker domarna att man skulle kunna följa en domare under en hel arbetsdag. Man skulle kanske kunna få se hur en domare förbereder sig på sitt kontor inför huvudförhandlingen (rättegången) och hur hen agerar i rättssalen.

Ett annat förslag som domarna har för att öka insynen i domstolen är att följa andra aktörer som ofta befinner sig i domstolens rättssalar, till exempel åklagare, försvarare och målsägandebiträden. Domarna framhåller att det skulle vara intressant men också folkbildande att visa hur de olika yrkeskategorierna tar sig an ett och samma mål.
– Att både visa vad man får göra och vilka arbetsuppgifter man har, men även vad man inte får göra och inte heller ska göra, i respektive yrkesroll. Detta skulle vara både intressant och bra att visa i TV ur ett kunskapsperspektiv. Vanliga missuppfattningar är att åklagare arbetar på domstolen eller att försvararens arbetsuppgift är att driva förundersökningar, berättar Fredrik Nydén.

Om avsnitten

Den trogne följaren av programserien noterar tidigt att säsong tre skiljer sig från de två tidigare säsongerna. Säsong tre fokuserar mer på domstolen i fråga, i stället för att följa flera olika fall som programmet återkommer till vid ett eller flera avsnitt under säsongens gång. Domarna konstaterar att SVT valt att renodla avsnitten mer i årets säsong.
– Vi har till exempel fått följa ett mål i flera instanser, vilket är bra eftersom det sannolikt är lättare för tittarna att ta till sig, säger Daniel Eriksson.
Samtliga deltagare i panelsamtalet var överens om att säsongens sista avsnitt, som handlade om mål i Högsta domstolen, var väldigt informativt och lyckades visa vad domstolen ägnar sig åt. Avsnittet visade en del av det förberedande arbetet inför att avgöra ett mål men också bredden av de typer av mål som Högsta domstolen avgör.
– Det blev dessutom inte lika hattigt när programmet fokuserade på mål hos just Högsta domstolen i ett och samma avsnitt, säger Fredrik Nydén.

Avsnittet visade även hur konkreta och vardagliga frågeställningarna kan vara, men samtidigt hur smala och komplexa de juridiska övervägandena kan vara.
– Även en till synes enkel fråga, som hur en parkeringsskylt ska vara utformad, kan visa sig så svår ur juridisk synpunkt att den behöver prövas av Högsta domstolen, säger Jing Xu.

– Bredden av Högsta domstolens verksamhet visades också i målet om målningen av Christer Pettersson, där rätten behövde ta ställning till målningens stämning och vilket budskap den förmedlade, tillägger Karin Lambertz.
Ytterligare en sak som domarna uppskattade med säsongens sista avsnitt var att tittarna för första gången i programserien fick se att man som part, eller utomstående för den delen, kan ringa till domstolen och fråga hur domstolen dömde i ett specifikt mål. I tidigare avsnitt har vi huvudsakligen fått följa med personer som har åkt till domstolen för att få en papperskopia av domen i handen.

– Det är ovanligt att en person kommer till tingsrätten för att hämta ut domen i expeditionen, förklarar Karin. Här på Södertörns tingsrätt är det absolut vanligaste att vi mejlar domen direkt till parterna när den meddelas, i stället för att folk ska behöva hämta en fysisk kopia här på tingsrätten eller att skicka domen med vanlig post. Högsta domstolens domar läggs upp direkt på domstolens hemsida (Högsta domstolen).

Slutligen kretsade samtalet vid det runda bordet kring programintrot, som visas i början av varje avsnitt. Där läser en speaker-röst upp följande två frågor: ”Är den svenska rättvisan verkligen rättvis? Kan man lita på att det är sanningen som kommer fram i våra domstolar?” Domarna diskuterar vad som menas med ”sanningen” och om det är “sanningen” som presenteras under en rättegång. Här på Domarbloggen har vi tidigare kommenterar domarens roll och orden ”rättvisa” och ”sanning”. Om du vill läsa mer om detta kan du följa länken till det blogginlägget: Är det värt det? Några reflektioner efter SVT:s första avsnitt av Domstolen | Domarbloggen

Vi på Domarbloggen tycker att det har varit väldigt roligt att skriva om alla avsnitt, och vi hoppas att ni tyckte om att läsa våra kommentarer. Vi längtar redan till nästa säsong av Domstolen så vi får fler roliga inlägg att skriva. Att Domstolen som TV-program slutat för säsongen betyder dock inte att vi slutar att blogga! Vi är tillbaka som vanligt redan nästa vecka med ett nytt spännande blogginlägg. Välkomna åter!