Vad får normalt ungdomar under 18 år för straff?

ungdomarungdomstjänst

Böter är det vanligaste straffet för unga

Många unga gör sig skyldiga till enstaka, lindriga brott. Därför är låga bötesstraff en vanlig påföljd (straff) för unga, trots att böter inte anses vara en så bra påföljd för unga. Ungdomar har ofta svårt att betala sina böter och kan hamna i en skuldfälla. Ibland betalar någon annan istället och då får påföljden ingen innebörd.

Vad är ungdomstjänst?

Om det är aktuellt med höga böter finns ibland möjlighet att påföljden istället blir ungdomstjänst. Det innebär i så fall att den unge arbetar utan lön ett antal, mellan 20 och 150, timmar och deltar i program eller samtal som socialtjänsten ordnar. För att ungdomstjänst ska vara en lämplig påföljd ska den unge klara av att arbeta och passa tider, inte bruka narkotika med mera.

När döms man till ungdomsvård?

Om den unge skulle ha behov av vård eller liknande ska domstolen istället välja ungdomsvård som påföljd. I de fallen har socialtjänsten föreslagit olika insatser som beskrivs i ett ungdomskontrakt. Ungdomsvård innebär då att den unge ska delta i dessa insatser.

Sluten ungdomsvård istället för fängelse

Är det mycket allvarliga brott, till exempel rån eller grov misshandel och den unge kanske också har återfallit i brott, kan påföljden bli sluten ungdomsvård. Då vistas den unge i ett ungdomshem en viss tid. Hur länge beror på brottet. Sluten ungdomsvård ersätter fängelse för unga under 18 år. Därför är det mycket ovanligt att så unga döms till fängelse.