Tingsrätten får besök av Process Kedjan

återfallåterfallsbrottslighetbrottdrogerProcess Kedjanungdomungdomar

Den ideella organisationen Process Kedjan besökte tingsrätten förra veckan för att berätta om sin verksamhet för tingsrättens domstolsvärdar. Organisationen var representerad av Jimmy Andersson och Andreas Nygren. De berättade för oss om sina egna livshistorier, hur Process Kedjan bedriver sitt arbete och varför just de valt att arbeta med den här typen av socialt arbete.

Process Kedjan

Process Kedjan ger unga motivation, kraft och kunskap för att bygga ett liv fritt från kriminalitet och droger och för att unga ska få verktyg att forma sin egen framtid och ett liv i frihet. Det är organisationens vision och arbetssätt.

Vi vill rädda världen, säger Andreas, som är en av grundarna till Process Kedjan. Det är det häftigaste som finns att se när en människa hittar tillbaka till livet utanför kriminalitet och droger. Den möjligheten vill vi ge till fler personer.

Andreas berättar att när verksamheten grundades försökte han och hans kollegor fundera på när en människa kan tänkas vara som mest mottaglig för förändring och som mest öppen för den coaching som de vill erbjuda. De kom fram till att låsta rum var den mest optimala platsen. Med låsta rum menar Andreas när en person sitter frihetsberövad, till exempel häktad med restriktioner och därmed utan kontakt med sitt tidigare liv.

Där inne är man inte påverkad av droger, av sina vänner, av sin roll i gänget, av masken man konstant måste bära. Man sitter ensam i ett avskalat rum med bara sina tankar, känslor och rädslor. Där kan man påbörja sitt förändringsarbete med sig själv. Vi ville få tillgång till dessa låsta rum för att kunna hjälpa personen genom vår coaching, berättar Andreas.

Unikt arbetssätt

Process Kedjan har ett unikt arbetssätt för att hjälpa unga ur ett kriminellt liv. De erbjuder nämligen ett varaktigt stöd genom hela kedjan, deras coacher kommer från målgruppen och coacherna delar ungdomarnas erfarenheter. De har tillgång till ungdomarna i låsta rum genom samarbete med åklagare och de försöker påbörja förändringsprocessen inom 24 timmar från gripandet.

Process Kedjans arbetsområden

Process Kedjan arbetar huvudsakligen med coaching i, vad de kallar, låsta miljöer och frihet. Coaching ges till tunga som vill göra en förändring och uppmuntrar den unga att skapa framtidstro, göra sunda beslut, skapa varaktiga relationer och i slutända leva ett liv fritt från kriminalitet och droger. Coachingen sker varaktigt med den unga under såväl frihetsberövandet som när den unge är åter i friheten. Detta betyder alltså att man träffar sin coach när man sitter i polisarrest, i häktet, under domstolsprocessen och sedan i fängelset eller SIS-hemmet, om man döms till ett sådant straff. Coachen finns även kvar efter den unges frigivning.

– I bästa fall är det polisen som kontaktar oss och säger att de har en anhållen ungdom som vill träffa oss. Det finns några poliser som arbetar så och då kan vi påbörja vårt arbete snabbt, säger Andreas.

Andreas berättar att deras coaching går ut på att de försöker coacha fram den unga att själv hitta en lösning. De ger inte svaren utan uppmanar att man på egen hand resonerar sig fram till ett sunt beslut.

Det handlar om både stora och små beslut. Exempelvis vem man väljer att bjuda in till sin rättegång, eller att man bestämmer sig för att avstå från droger när det smugglats in på sitt behandlingshem, berättar Andreas.

Process Kedjan erbjuder även andra typer av tjänster. Förutom individuell coaching och gruppcoaching så erbjuder de förändringsprogram, musikprogram, fritidsverksamhet, sociala aktiviteter (skidresor, fotbollsträning mm) och anhörigutbildning för att få de anhöriga att komma ifrån sitt medberoende. De erbjuder även utbildning i coaching för bland annat kommuner.

Du kan läsa mer om Process Kedjan på deras hemsida www.processkedjan.se

Andra inlägg på bloggen som kan vara intressanta för dig som är nyfiken på verksamheter som arbetar med att motivera människor att bryta med ett kriminellt liv och hur rättsväsendet behandlar unga lagöverträdare och återfall i brott:

Samtal med Johan Halleröd från KRIS om återfall i brott | Domarbloggen

Nya regler om slopad straffreduktion för unga myndiga | Domarbloggen

Panelsamtal: Tre domare diskuterar återfallsförbrytare | Domarbloggen

Gör inte om det! | Domarbloggen