Skadestånd i brottmål

Cecilia Mörner
2020-05-19
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Skadestånd i brottmål

Måste man betala skadestånd om man döms för brott? Den som döms för brott kan i vissa fall behöva betala skadestånd till den som drabbats av brottet. För att bli skadeståndsskyldig krävs att man orsakat en skada. Skadeståndet ska som utgångspunkt ersätta den skada som uppstått. Som exempel kan nämnas en person som bryter sig […]