Södertörns Tingsrätt har inlett ett projekt med avlastningssamtal

Hobbe Kauffmann
2020-10-28
på Södertörns Tingsrätt
Södertörns Tingsrätt har inlett ett projekt med avlastningssamtal

På initiativ från lagmannen Eva-Lena Norgren tillsattes det under förra hösten en projektgrupp som fick i uppgift att diskutera och ta fram ett upplägg för hur avlastningssamtal skulle kunna implementeras på Södertörns Tingsrätt. Som bakgrund till initiativet fanns en vilja att kunna agera mer proaktivt kring arbetsmiljöfrågor och i detta fall fånga behov i tid […]