Rollen som handläggare – många bollar i luften!

Johannes Gullberg
2020-11-10
på Södertörns Tingsrätt
Rollen som handläggare – många bollar i luften!

En tingsrätt som arbetsplats En tingsrätt är en stor och komplex arbetsplats för en mängd olika yrkesgrupper som alla har skilda uppgifter. Vi som arbetar på en tingsrätt kommer i kontakt med en rad professionella aktörer, exempelvis advokater med olika specialiteter, åklagare och poliser. Samtidigt är tingsrätten också en plats där allmänheten, ibland för allra […]