Målsägandebiträde

Lisa Anestål
2020-11-17
på Södertörns Tingsrätt
Målsägandebiträde

Inledning Den som har begått ett brott har under vissa förhållanden rätt att få en offentlig försvarare, alltså en advokat som biträder och hjälper den misstänkte under rättegången. Hur förhåller det sig med brottsoffret?  Har ett brottsoffer möjlighet att på motsvarande sätt som en misstänkt få stöd under rättegången och i sådant fall under vilka […]