Medling med anledning av brott

Marie-Louise Ollen
2018-05-02
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Medling med anledning av brott

Vad är medling med anledning av brott? Medling med anledning av brott är ett frivilligt möte mellan en person som begått ett brott (gärningsperson) och ett brottsoffer inför en opartisk medlare. På mötet träffas dessa för att tala om brottet och dess konsekvenser. Syftet med medlingen är att gärningspersonen ska få ökad insikt om brottets […]

Varför får unga inte lika hårda straff som vuxna?

Marie-Louise Ollen
2016-11-08
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , , ,

Unga särbehandlas av rättsväsendet I Sverige finns det, liksom i många andra länder, en lång tradition och bred förankring när det gäller att särbehandla unga lagöverträdare i straffrättsligt hänseende. Detta gäller särskilt åldersgruppen 15–17 år, men också personer i åldern 18–20 år. Principen att unga lagöverträdare ska särbehandlas bygger på erfarenheten att straffrättsliga ingripanden måste […]

Vad får normalt ungdomar under 18 år för straff?

Marie-Louise Ollen
2016-05-10
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

Böter är det vanligaste straffet för unga Många unga gör sig skyldiga till enstaka, lindriga brott. Därför är låga bötesstraff en vanlig påföljd (straff) för unga, trots att böter inte anses vara en så bra påföljd för unga. Ungdomar har ofta svårt att betala sina böter och kan hamna i en skuldfälla. Ibland betalar någon […]