Vad innebär det när domstolen hotar med stupstock?

Mathias Gunnervald
2020-04-07
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Vad innebär det när domstolen hotar med stupstock?

Inledning I en historisk kontext är en stupstock en anordning där en person placerades eller kedjades fast som bestraffning för något som denne gjort. Stupstocken var vad man kan kalla ett skamstraff och placerades ofta på en offentlig plats för allmänhetens beskådan. Bestraffningsmetoden användes under medeltiden och fram till och med 1700-talet. Begreppet används fortfarande […]

Grupptalan

Mathias Gunnervald
2019-10-15
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , ,
Grupptalan

Grupptalan är en särskild taleform där någon utan fullmakt för talan för flera personer som gått samman i en grupp. Gruppens medlemmar är inte parter i rättegången och behöver inte själva medverka aktivt. Möjligheten att föra grupptalan finns i flera länder. I USA är det vanligt förekommande. Där kallas det class action och har funnits […]