Domstolens arkiv – vårt gemensamma kulturarv och en förträfflig tidskapsel

2018-06-05
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , , , ,
Domstolens arkiv – vårt gemensamma kulturarv och en förträfflig tidskapsel

Domstolarna har ytterst centrala funktioner i ett demokratiskt samhälle. I domstolarna prövas lagarna i praktiken och varje mål och ärende är i sig unikt. Människor begår brott, utsätts för brott, vill skilja sig, vill få vårdnadsfrågor prövade när de inte kommer överens och tvistar om fordringar. I alla dessa fall är det i slutändan hos […]

Vad gör en domstolsarkivarie?

2016-12-14
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

Då jag på till exempel en fest får frågan vad jag jobbar med och personen hör att man är arkivarie, ser denne ofta lite frågande ut i ansiktet och sedan är samtalet slut kring detta. Ibland – i regel lite senare på kvällen efter att vederbörande inmundigat en del dryck – får jag även frågan […]