Finns det humanjuristdomare?

2016-11-02
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

Vad är humanjuridik? Ordet humanjuridik förekommer ofta i advokatsammanhang där vissa advokater uppger sig vara specialiserade på den typen av juridik. Vid universiteten finns numera också kurser i humanjuridik. Vad är då humanjuridik? Någon entydig definition är svår att hitta. Ett exempel på förklaring är ”vanliga människors” juridik. De advokater som specialiserar sig inom ämnet […]