Vad är skuldsanering?

2019-12-03
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Vad är skuldsanering?

Skuldsanering innebär att staten beslutar att en person ska bli fri från alla eller några av sina skulder efter att ha betalat av på skulderna under en period. Lite förenklat handlar det om att personen får leva på existensminimum i några år, oftast fem. Alla inkomster som överstiger den nivån går till att betala skulderna. […]