Högsta domstolens roll i rättskedjan

2020-01-21
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Högsta domstolens roll i rättskedjan

Högsta domstolens funktion Högsta domstolen är den tredje och sista instansen bland de allmänna domstolarna. Allmänna domstolar handlägger huvudsakligen tvistemål, brottmål och domstolsärenden. Målen och ärendena inleds normalt vid någon av landets tingsrätter. Tingsrättens avgöranden kan överklagas till hovrätten och hovrättens avgöranden till Högsta domstolen. Tingsrättens uppgift är att avgöra mål mellan enskilda samt mål […]

Att arbeta i Högsta domstolen

2017-09-05
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Att arbeta i Högsta domstolen

Många av oss domare har gått den traditionella domarbanan. Vi har alltså suttit ting och under några år arbetat som icke ordinarie domare i tingsrätt och hovrätt. För att bli ordinarie domare krävs normalt också att man skaffar sig andra erfarenheter. Det finns flera sätt att bredda sin kompetens. Många arbetar i Regeringskansliet, med bl.a. […]