Vad händer efter notarietiden?

domskrivningförvaltningsdomstolarKammarrättennotarieprejudikat

Mitt samhällsengagemang ledde mig till juridiken och domstolsvärlden

För drygt två år sedan arbetade Darin som notarie på Södertörns tingsrätt. Numera arbetar hon som föredragande på Kammarrätten i Stockholm. Hennes stora samhällsengagemang gjorde att hon ville bredda sig som jurist och prova på en rad nya måltyper som hon inte kom i kontakt med under notarietiden på allmän domstol. Det var också samhällsengagemanget som gjorde att hon började plugga juridik på Stockholms universitet en gång i tiden.

Ambitionen var att bidra till samhället på ett meningsfullt sätt

Redan tidigt blev Darin intresserad av samhällsfrågor och juridik. Hon var nyfiken på hur juridiken påverkade och reglerade olika områden i människors liv. Det var därför naturligt för henne att söka till Juristprogrammet på Stockholms universitet efter gymnasiet.

  • Viljan att fördjupa mig mer i ämnet och ambitionen att bidra till samhället på ett meningsfullt sätt gjorde att jag sökte mig till Juristprogrammet på Stockholms universitet, sammanfattar Darin skälen för sitt val av universitetsutbildning.

Hon blev inte heller besviken under studietiden utan tycker att det var inspirerande och utmanande att läsa juridik. Utmaningen låg både på det kunskapsmässiga planet och på det personliga planet. Darin utvecklades som person och tyckte att det var spännande att få tillgång till en värld av kunniga och engagerade jurister.

Kombinera teori och praktik

Hon bestämde sig också tidigt för att hon ville kombinera teori med praktik under studietiden och det är något som hon verkligen kan rekommendera juriststudenter att göra. Praktiskt arbete och engagemang gjorde juridiken mer greppbar när hon började arbeta som volontär för en vittnesstödsverksamhet.

  • Genom mitt volontärarbete blev det tydligt för mig vilket behov juridiken fyller i samhället och hur viktigt det är att ha tillgång till den oavsett bakgrund, menar Darin.

Genom volontärarbetet fick hon dessutom upp ögonen för Södertörns tingsrätt som arbetsplats. Hon arbetade nämligen som volontär för vittnesstödet just på Södertörns tingsrätt och fick på så sätt se tingsrätten med ett utifrån perspektiv.

  • Jag fick en positiv bild av domstolen i min roll som vittnesstöd och jag upplevde att det var en trevlig och modern domstol, förklarar Darin.

Notarietiden är utvecklande

När Darin väl började arbeta som notarie tyckte hon att det var spännande och intressant att få arbeta nära olika domare och få se hur de tog sig an olika mål. Hon upplevde vidare att arbetsuppgifterna som notarie var väldigt varierande och att hon fick kunskap om hur en domstolsprocess fungerar, inblick i domstolsaktörernas olika roller och förståelse för vilka avvägningar som görs.

  • Notarietiden bjöd på många utmaningar och en snabb inlärningskurva! En tid in på min notarietjänst fick jag möjlighet att på egen hand vara domare i så kallade notariebrottmål och i förenklade tvistemål. De brottmål som en notarie får avgöra är mål där det bara går att döma ut böter som straff. De tvistemål som en notarie får döma i är tvistemål där summan pengar som två parter tvistar om är låg. Juridiska utmaningar kan dock finnas i alla typer av mål, berättar Darin.

Darin har alltid tyckt om att engagera sig i olika frågor och så blev det också under notarietiden.  Hon engagerade sig tidigt i domstolens notarieförening som tar tillvara notariernas intresse och bidrar till en trivsam arbetsmiljö. På Södertörns tingsrätt har notarieföreningen en stark ställning och föreningen träffar lagmannen vid återkommande träffar under året. Som en av två representanter för föreningen deltog hon också i samverkansmöten. På tingsrättens samverkansmöten hanterar man frågor som rör organisationen och arbetsmiljön på domstolen.

Södertörns tingsrätt har också en rad aktiva arbetsgrupper som bidrar till att tingsrätten hela tiden utvecklas. Det var självklart för Darin att hon också skulle engagera sig i någon arbetsgrupp under notarietiden. Valet föll på domskrivningsgruppen eftersom Darin tyckte att tingsrättens klarspråksarbete var spännande. Tillsammans med övriga medarbetare i domskrivningsgruppen uppdaterade hon tingsrättens riktlinjer för domskrivning och tog fram ett antal nya autotexter.

  • Det som gjorde notarietiden speciell var de härliga kollegorna som jag fick möjlighet att arbeta tillsammans med och ett bra ledarskap med en närvarande chef som var mån om notariernas utveckling. Att arbeta i en miljö där en känner sig sedd och uppskattad gör skillnad, påpekar Darin och det var med ett visst vemod som hon lämnade tingsrätten.

Bredda kunskaperna

När notarietiden var slut kände Darin att hon ville bredda sina juridiska kunskaper och också prova på den juridik som förvaltningsdomstolarna arbetar med. Hon sökte därför en tjänst som föredragande jurist på Kammarrätten i Stockholm och där arbetar hon än idag.

Till Kammarrätten kommer alla mål som bland annat överklagats från en förvaltningsrätt. Det innebär en stor variation av arbetsuppgifter och måltyper. Vad gör Darin som föredragande på Kammarrätten?

  • I mitt arbete gör jag rättsutredningar, skriver förslag på domar och beslut. Muntliga inslag med föredragningar och muntliga förhandlingar i tvångsmål ingår. Kammarrätten i Stockholm är även migrationsöverdomstol. Migrationsöverdomstolen är sista instans som prövar överklagade domar och beslut från landets alla migrationsdomstolar och jag arbetar därför en del med prejudikatbildning på migrationsrättens område. Med det menas att Migrationsöverdomstolens avgörande är vägledande för hur olika migrationsrättsliga frågor ska bedömas och migrationsdomstolarna i landet kan ta hjälp av de avgörande som kommer från Migrationsöverdomstolen när de ska bedöma liknande fall, sammanfattar Darin.

Sök ting!

Vilket råd skulle hon vilja ge till juriststudenter som börjar närma sig slutet av studierna? Sök notarietjänst på en domstol, är hennes råd! Darin påpekar att det är långt ifrån alla som sitter ting som vill bli domare.

  • Erfarenheten som en får genom tingstjänstgöringen är en bra grund att ha oavsett vad en vill arbeta med som jurist. Det är en investering som en gör i sin juristroll och som förbereder en att anta juridiska frågeställningar på ett systematiskt och analytiskt sätt, men skapar också en ansvarskänsla och en bättre förståelse för konsekvenserna av olika beslut, avslutar Darin vår intervju.

Vill du läsa fler inlägg om vad som händer efter notarietiden?

Efter notarietiden – vad händer sedan? | Domarbloggen

Efter notarietiden – från internationellt arbete och brottmål till tvistemål på hovrätten | Domarbloggen

Efter notarietiden visste jag att jag ville bli domare – träffa Anton som tidigare arbetat som notarie på Södertörns tingsrätt | Domarbloggen

Vad händer efter notarietiden? Malin vill bli konkursförvaltare | Domarbloggen

En arbetsdag är ofta intensiv, men aldrig tråkig! | Domarbloggen

Att sitta ting – det är en erfarenhet som alla jurister har nytta av! | Domarbloggen

På besök hos Julia | Domarbloggen

Från Södertörn till Islamabad | Domarbloggen

Från tingsrätten till Finansinspektionen | Domarbloggen

Från Södertörns tingsrätt till Polismyndigheten | Domarbloggen

Från Södertörn till Bryssel! | Domarbloggen